Vizioni ynë

Strategjia

Për të përmbushur kërkesat e konsumatorëve më shpejt dhe më mirë se konkurrentët. Për t’i shërbyer klientëve tanë gjithnjë me: sasinë e duhur, kohën e duhur, çmimin e duhur. Stafi i kualifikuar, profesional dhe ambicioz:

  • Continuing staff training to increase performance, professional advancement within the company’s structure.

  • Correct and documented evaluation of each employee, in order to increase motivation and fulfill job requirements in their respected work status.

  • Employee motivation in the direction of stimulating their capabilitiues and increase work efficiency.

1

Qëllimet

Rritja vjetore e qarkullimit sistematik me 20%, duke patur si një moto: “Sasia, Korrektësia, Shërbimi, Besimi” Arritja e figurave të reja të tregut duke krijuar markat e reja dhe imazhet. Rritja e investimeve në sektorin e marketingut në mënyrë që “të qëndrojmë pranë klientëve tanë me produktet tona. Rritja e investimeve në teknologji dhe infrastrukturë, duke i bërë produktet tona në një cilësi më të lartë, në përputhje me kërkesat e konsumatorëve.

Vizioni

Vazhdimi të jetë kompania lider në Shqipëri dhe Kosovë për fushën e lubrifikantëve. Aktualisht ne jemi kompania me e madhe e lubrifikanteve ne Shqiperi, vizioni yne eshte ruajtja e ketij pozicioni ne tregun e Kosoves dhe me tej.

Premtimet tona për punonjësit

  • Kushte ideale dhe vendin e punës..
  • Mundësitë për avancim profesional.
  • Respekti dhe mirënjohje.

Premtimet tona për klientët

  • Shërbim cilësor dhe mbështetje.
  • Produkte të mëdha dhe risi.
  • Zhvillimi i vazhdueshëm.