HYDRAULIC OILS

HYDRAN HLM ISO 10/15/22/32/46/68/100/150/220

Përshkrim i produktit

Vaj i cilësisë premium i prodhuar nga një sistem shumë i zgjedhur i aditivëve dhe vajrave bazë, i përshtatshëm për tu përdorur në sistemet qarkulluese dhe hidraulike në industri dhe shërbimet e lëvizshme. Ky vaj ofron mbrojtje të shkëlqyer ndaj konsumimit, ndryshkut, oksidimit dhe korrozionit. Mund të përdoret gjithashtu në kompresora ajri, njësi ingranazhesh, ashensorë, presa dhe sisteme të tjera të qarkullimit të vajit.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Very good antifoaming and water separation properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO L-HM, DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HL/HM, VICKERS M-2950-S/I-286-S, CINCINNATI MILACRON

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN HVLP ISO 22/32/46/68/100/150/220

Përshkrim i produktit

Vaj i cilësisë premium prodhuar nga një sistem shumë i zgjedhur i aditivëve dhe vajrave bazë. Falë indeksit të lartë të viskozitetit ky vaj është i përshtatshëm për përdorim në sistemet moderne hidraulike që operojnë me presion të lartë si dhe sistemet qarkulluese në industri dhe shërbimet e lëvizëshme. Ofron mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut, oksidimit dhe korrozionit. Gjithashtu mund të përdoret në sistemet hidraulike dhe të transmisione të eskavatori, vincave dhe njësive hydrostatike.

Benefits

 High viscosity index

 Excellent corrosion protection

 Enhanced thermal and oxidation stability

 Air release performance

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MILACRON

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN ZF ISO 32/46/68

Përshkrim i produktit

Vaj Hidraulik pa Zink (Zinc-Free), formuluar me aditivë pa zink për të ofruar jetgjatësi të pompave dhe një performancë të shkëlqyer FZG në pompat me lopata ose me ingranazhë që kërkojnë mbrojtje ndaj konsumit. Ofron veti demulsifikative shumë të mira, mbrojtje ndaj ndryshkut dhe konsumit, rezistencë të mirë ndaj shkumës, stabilitet të shkëlqyer termik dhe ndaj oksidimit. Rekomandohet për pajisjet me sipërfaqe të shndritshme të kushinetave.

Benefits

 Zinc free

 Excellent demulsification properties

 Very good anit-wear and rust protection

 Very good resistance to foaming

 Exellent thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2 HLP, DENISON HF-0 & HF-2, AFNOR NFE 78-690/ 48-691, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, CINCINNATI MILACRON P68/ 69/ 70, GM LH-04-1/06-1/15-1, SEB 18122 HLP/ 181286 CLP, BOSCH

 

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN FDA ISO 10/13/15

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit të lartë formuluar me vajra bazë parafinike të rafinuar duke përmbushur kërkesat farmaceutike dhe ushqimore. I përshtatshëm për përdorim në prodhimin kozmetik dhe produkte mjeksore.

Benefits

 High purity

 Good film strength

 Exellent oxidation stability

 Low and high temperature service

Specifications/Approvals

ISO VG 10/13/15, FDA 21 CFR 172.878/178.3570, CODEX 1998, U.S PHARMACOPEIA

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN HLM

HYDRAN HLM ISO 10/15/22/32/46/68/100/150/220

Përshkrim i produktit

Vaj i cilësisë premium i prodhuar nga një sistem shumë i zgjedhur i aditivëve dhe vajrave bazë, i përshtatshëm për tu përdorur në sistemet qarkulluese dhe hidraulike në industri dhe shërbimet e lëvizshme. Ky vaj ofron mbrojtje të shkëlqyer ndaj konsumimit, ndryshkut, oksidimit dhe korrozionit. Mund të përdoret gjithashtu në kompresora ajri, njësi ingranazhesh, ashensorë, presa dhe sisteme të tjera të qarkullimit të vajit.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Very good antifoaming and water separation properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO L-HM, DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HL/HM, VICKERS M-2950-S/I-286-S, CINCINNATI MILACRON

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN HVLP

HYDRAN HVLP ISO 22/32/46/68/100/150/220

Përshkrim i produktit

Vaj i cilësisë premium prodhuar nga një sistem shumë i zgjedhur i aditivëve dhe vajrave bazë. Falë indeksit të lartë të viskozitetit ky vaj është i përshtatshëm për përdorim në sistemet moderne hidraulike që operojnë me presion të lartë si dhe sistemet qarkulluese në industri dhe shërbimet e lëvizëshme. Ofron mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut, oksidimit dhe korrozionit. Gjithashtu mund të përdoret në sistemet hidraulike dhe të transmisione të eskavatori, vincave dhe njësive hydrostatike.

Benefits

 High viscosity index

 Excellent corrosion protection

 Enhanced thermal and oxidation stability

 Air release performance

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MILACRON

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN ZF

HYDRAN ZF ISO 32/46/68

Përshkrim i produktit

Vaj Hidraulik pa Zink (Zinc-Free), formuluar me aditivë pa zink për të ofruar jetgjatësi të pompave dhe një performancë të shkëlqyer FZG në pompat me lopata ose me ingranazhë që kërkojnë mbrojtje ndaj konsumit. Ofron veti demulsifikative shumë të mira, mbrojtje ndaj ndryshkut dhe konsumit, rezistencë të mirë ndaj shkumës, stabilitet të shkëlqyer termik dhe ndaj oksidimit. Rekomandohet për pajisjet me sipërfaqe të shndritshme të kushinetave.

Benefits

 Zinc free

 Excellent demulsification properties

 Very good anit-wear and rust protection

 Very good resistance to foaming

 Exellent thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2 HLP, DENISON HF-0 & HF-2, AFNOR NFE 78-690/ 48-691, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, CINCINNATI MILACRON P68/ 69/ 70, GM LH-04-1/06-1/15-1, SEB 18122 HLP/ 181286 CLP, BOSCH

 

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN FDA

HYDRAN FDA ISO 10/13/15

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit të lartë formuluar me vajra bazë parafinike të rafinuar duke përmbushur kërkesat farmaceutike dhe ushqimore. I përshtatshëm për përdorim në prodhimin kozmetik dhe produkte mjeksore.

Benefits

 High purity

 Good film strength

 Exellent oxidation stability

 Low and high temperature service

Specifications/Approvals

ISO VG 10/13/15, FDA 21 CFR 172.878/178.3570, CODEX 1998, U.S PHARMACOPEIA

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAULIC OILS

HYDRAN FDA ISO 10/13/15

Product Description

High quality oil formulated with extremely refined paraffinic base oils to meet the requirements of Food and Drug administration. It is suitable for use in cosmetic and medicine production.

Benefits

 High purity

 Good film strength

 Exellent oxidation stability

 Low and high temperature service

Specifications/Approvals

ISO VG 10/13/15, FDA 21 CFR 172.878/178.3570, CODEX 1998, U.S PHARMACOPEIA

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN HLM ISO 10/15/22/32/46/68/100/150/220

Product Description

Premium quality oil produced from high selected base oils and additive systems, suitable for use in hydraulic and circulating systems in industry and mobile services. This oil offers excellent protection against wear, rust, oxidation and corrosion. It can be used also in air comp-ressors, gear sets, lifts, presses and other circulating oil systems.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Very good antifoaming and water separation properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO L-HM, DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HL/HM, VICKERS M-2950-S/I-286-S, CINCINNATI MILACRON

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN HVLP ISO 22/32/46/68/100/ 150/220

Product Description

Premium quality oil produced from high selected base oils and additive systems.Thanks of high viscosity index this oil is suitable for use in modern hydraulic systems operating under high pressure and circulating systems in industry and mobile services. It offers excellent protection against wear, rust, oxidation and corrosion. It can also be used in hydraulic and power transmissions systems of excavators, cranes and hydrostatic drives.

Benefits

 High viscosity index

 Excellent corrosion protection

 Enhanced thermal and oxidation stability

 Air release performance

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MILACRON

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HYDRAN ZF ISO 32/46/68

Product Description

Zinc Free Hydraulic Oils are formulated with a non-zinc ashless additives to provide extended pump life and to give exellent FZG performance in vane and gear pumps requiring anti-wear protection. It offers excellent demulisification properties, anit-wear and rust protection, good resistance to foaming, exellent thermal and oxidation stability. Recommended for equipments with silver bearing surfaces.

Benefits

 Zinc free

 Excellent demulsification properties

 Very good anit-wear and rust protection

 Very good resistance to foaming

 Exellent thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2 HLP, DENISON HF-0 & HF-2, AFNOR NFE 78-690/ 48-691, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, CINCINNATI MILACRON P68/ 69/ 70, GM LH-04-1/06-1/15-1, SEB 18122 HLP/ 181286 CLP, BOSCH

Packages

10L 20L 208L

Downloads

FDA

HYDRAN FDA ISO 10/13/15

Product Description

High quality oil formulated with extremely refined paraffinic base oils to meet the requirements of Food and Drug administration. It is suitable for use in cosmetic and medicine production.

Benefits

 High purity

 Good film strength

 Exellent oxidation stability

 Low and high temperature service

Specifications/Approvals

ISO VG 10/13/15, FDA 21 CFR 172.878/178.3570, CODEX 1998, U.S PHARMACOPEIA

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HLM

HYDRAN HLM ISO 10/15/22/32/46/68/100/150/220

Product Description

Premium quality oil produced from high selected base oils and additive systems, suitable for use in hydraulic and circulating systems in industry and mobile services. This oil offers excellent protection against wear, rust, oxidation and corrosion. It can be used also in air comp-ressors, gear sets, lifts, presses and other circulating oil systems.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Very good antifoaming and water separation properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO L-HM, DIN 51524 Part 2 HLP, AFNOR NFE 48-603 HL/HM, VICKERS M-2950-S/I-286-S, CINCINNATI MILACRON

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HVLP

HYDRAN HVLP ISO 22/32/46/68/100/ 150/220

Product Description

Premium quality oil produced from high selected base oils and additive systems.Thanks of high viscosity index this oil is suitable for use in modern hydraulic systems operating under high pressure and circulating systems in industry and mobile services. It offers excellent protection against wear, rust, oxidation and corrosion. It can also be used in hydraulic and power transmissions systems of excavators, cranes and hydrostatic drives.

Benefits

 High viscosity index

 Excellent corrosion protection

 Enhanced thermal and oxidation stability

 Air release performance

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2/3 HVLP, AFNOR NFE 48-603 HV, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, CINCINNATI MILACRON

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ZF

HYDRAN ZF ISO 32/46/68

Product Description

Zinc Free Hydraulic Oils are formulated with a non-zinc ashless additives to provide extended pump life and to give exellent FZG performance in vane and gear pumps requiring anti-wear protection. It offers excellent demulisification properties, anit-wear and rust protection, good resistance to foaming, exellent thermal and oxidation stability. Recommended for equipments with silver bearing surfaces.

Benefits

 Zinc free

 Excellent demulsification properties

 Very good anit-wear and rust protection

 Very good resistance to foaming

 Exellent thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

DIN 51524 Part 2 HLP, DENISON HF-0 & HF-2, AFNOR NFE 78-690/ 48-691, VICKERS M-2950-S/ I-286-S, CINCINNATI MILACRON P68/ 69/ 70, GM LH-04-1/06-1/15-1, SEB 18122 HLP/ 181286 CLP, BOSCH

Packages

10L 20L 208L

Downloads

INDUSTRIAL GEAR OILS

TITAN EP 68/100/150/220/320/460/680

Përshkrim i produktit

Seri vajrash premium prodhuar me vajra bazë shumë cilësorë dhe me aditivë të presionit ekstrem, dizenjuar për lubrifikim në ingranazhe industriale që operojnë në kushte të rënda pune ku kërkohet performancë e presionit ekstrem. Gjithashtu mund të përdoret në ingranazhet spirale dhe të dhëmbëzuar, kushineta industriale dhe në ingranazhe për aplikime marine.

Benefits

 Superior bearing protection

 Extreme pressure properties

 Excellent rust and corrosion protection

 Long drain interval

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP, AGMA 9005-02, DAVID BROWN S1.53.101, U.S. STEEL 224, SEB 181226, CINCINNATI EP

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN UNIVERSAL 150/220/320/460/680

Përshkrim i produktit

Universal industrial gear oils formulated with high quality base oils and selected additives. Suitable for use in industrial gears operating under normal to several conditions . It can also be used in spur,helical and bevel gears, circulating systems of industrial equipment as well as gear boxes,slide guides.

Benefits

 Universal use

 Effective resistance to high temperatures

 Outstanding wear resistance

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP,AGMA 9005-02,DAVID BROWN S1.53.101,U.S STEEL 224,SEB 181226,CINCINNATI

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN PAO 100/150/220/320/460

Përshkrim i produktit

Premium performance industrial gear oils, formulated with high viscosity index synthetic base oil (PAO) enhanced with advanced extreme pressure,anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for enclosed industrial gear drives and bearings operating under normal to severe load conditions and in wide extremes of temperature.

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, US Steel 224, AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN PG 150/220/320

Përshkrim i produktit

Premium performance industrial gear oils, formulated with poly-alkylene-glycol bases and fortified with advanced anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for highly loaded spur, bevel, planetary and worm gears operating under high thermal load

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, DIN 51502 CLP-PG, ANSI/AGMA D 9005-E02

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN EP

TITAN EP 68/100/150/220/320/460/680

Përshkrim i produktit

Seri vajrash premium prodhuar me vajra bazë shumë cilësorë dhe me aditivë të presionit ekstrem, dizenjuar për lubrifikim në ingranazhe industriale që operojnë në kushte të rënda pune ku kërkohet performancë e presionit ekstrem. Gjithashtu mund të përdoret në ingranazhet spirale dhe të dhëmbëzuar, kushineta industriale dhe në ingranazhe për aplikime marine.

Benefits

 Superior bearing protection

 Extreme pressure properties

 Excellent rust and corrosion protection

 Long drain interval

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP, AGMA 9005-02, DAVID BROWN S1.53.101, U.S. STEEL 224, SEB 181226, CINCINNATI EP

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN UNIVERSAL

TITAN UNIVERSAL 150/220/320/460/680

Përshkrim i produktit

Universal industrial gear oils formulated with high quality base oils and selected additives. Suitable for use in industrial gears operating under normal to several conditions . It can also be used in spur,helical and bevel gears, circulating systems of industrial equipment as well as gear boxes,slide guides.

Benefits

 Universal use

 Effective resistance to high temperatures

 Outstanding wear resistance

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP,AGMA 9005-02,DAVID BROWN S1.53.101,U.S STEEL 224,SEB 181226,CINCINNATI

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN PAO

TITAN PAO 100/150/220/320/460

Përshkrim i produktit

Premium performance industrial gear oils, formulated with high viscosity index synthetic base oil (PAO) enhanced with advanced extreme pressure,anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for enclosed industrial gear drives and bearings operating under normal to severe load conditions and in wide extremes of temperature.

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, US Steel 224, AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN PG

TITAN PG 150/220/320

Përshkrim i produktit

Premium performance industrial gear oils, formulated with poly-alkylene-glycol bases and fortified with advanced anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for highly loaded spur, bevel, planetary and worm gears operating under high thermal load

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, DIN 51502 CLP-PG, ANSI/AGMA D 9005-E02

Packages

10L 20L 208L

Downloads

INDUSTRIAL GEAR OILS

TITAN EP 68/100/150/220/320/460/680

Product Description

Premium series of oils blended with high quality base oils and with extreme pressure additives, designed for lubrication of industrial gears operating under several conditions requiring extreme pressure performance. It can also be used in spur,helical and bevel gears, industrial bearings and marine gear applications.

Benefits

 Superior bearing protection

 Extreme pressure properties

 Excellent rust and corrosion protection

 Long drain interval

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP, AGMA 9005-02, DAVID BROWN S1.53.101, U.S. STEEL 224, SEB 181226, CINCINNATI EP

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN UNIVERSAL 150/220/320/460/680

Product Description

Universal industrial gear oils formulated with high quality base oils and selected additives. Suitable for use in industrial gears operating under normal to several conditions . It can also be used in spur,helical and bevel gears, circulating systems of industrial equipment as well as gear boxes,slide guides.

Benefits

 Universal use

 Effective resistance to high temperatures

 Outstanding wear resistance

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP,AGMA 9005-02,DAVID BROWN S1.53.101,U.S STEEL 224,SEB 181226,CINCINNATI

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN PAO 100/150/220/320/460

Product Description

Premium performance industrial gear oils, formulated with high viscosity index synthetic base oil (PAO) enhanced with advanced extreme pressure,anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for enclosed industrial gear drives and bearings operating under normal to severe load conditions and in wide extremes of temperature.

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, US Steel 224, AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TITAN PG 150/220/320

Product Description

Premium performance industrial gear oils, formulated with poly-alkylene-glycol bases and fortified with advanced anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for highly loaded spur, bevel, planetary and worm gears operating under high thermal load

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, DIN 51502 CLP-PG, ANSI/AGMA D 9005-E02

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EP

TITAN EP 68/100/150/220/320/460/680

Product Description

Premium series of oils blended with high quality base oils and with extreme pressure additives, designed for lubrication of industrial gears operating under several conditions requiring extreme pressure performance. It can also be used in spur,helical and bevel gears, industrial bearings and marine gear applications.

Benefits

 Superior bearing protection

 Extreme pressure properties

 Excellent rust and corrosion protection

 Long drain interval

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP, AGMA 9005-02, DAVID BROWN S1.53.101, U.S. STEEL 224, SEB 181226, CINCINNATI EP

Packages

10L 20L 208L

Downloads

UNIVERSAL

TITAN UNIVERSAL 150/220/320/460/680

Product Description

Universal industrial gear oils formulated with high quality base oils and selected additives. Suitable for use in industrial gears operating under normal to several conditions . It can also be used in spur,helical and bevel gears, circulating systems of industrial equipment as well as gear boxes,slide guides.

Benefits

 Universal use

 Effective resistance to high temperatures

 Outstanding wear resistance

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

DIN 51517 CLP,AGMA 9005-02,DAVID BROWN S1.53.101,U.S STEEL 224,SEB 181226,CINCINNATI

Packages

10L 20L 208L

Downloads

PAO

TITAN PAO 100/150/220/320/460

Product Description

Premium performance industrial gear oils, formulated with high viscosity index synthetic base oil (PAO) enhanced with advanced extreme pressure,anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for enclosed industrial gear drives and bearings operating under normal to severe load conditions and in wide extremes of temperature.

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, US Steel 224, AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes

Packages

10L 20L 208L

Downloads

PG

TITAN PG 150/220/320

Product Description

Premium performance industrial gear oils, formulated with poly-alkylene-glycol bases and fortified with advanced anti-oxidant,anti-rust and anti-foam additives. It offers excellent wear properties, outstanding extreme temperature performance for extended component and fluid life. Suitable for highly loaded spur, bevel, planetary and worm gears operating under high thermal load

Benefits

 Very high viscosity index

 Excellent resistance to high pressures and shock loads

 Very good resistance to high temperatures

 Excellent wear resistance and resistance to foaming

 Extended component life

Specifications/Approvals

DIN 51517 Part 3, DIN 51502 CLP-PG, ANSI/AGMA D 9005-E02

Packages

10L 20L 208L

Downloads

COMPRESSOR OILS

COMPRESSOR ISO 32/46/68/100/150

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium prodhuar nga vajra bazë të rafinuara për të përmbushur kërkesat e prodhuesve më të mëdhenj të kompresorëve. Ky vaj ofron mbrojtje të shkëlqyer ndaj konsumimit, oksidimit, shkumëzimit dhe ndryshkut. I përshtatshëm për kompresorët e ajrit me rrotullim dhe sistem qarkullimi të dyanshëm, me fletë ose helikë të përdorur në shërbime stacionare apo të lëvizëshme.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Best wear protection

 Very good filterability and demulsibility properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL, ISO 6743 DAA

Packages

10L 20L 208L

Downloads

COMPRESSOR PAO ISO 32/46/68

Përshkrim i produktit

Fully synthetic compressor oil formulated with high quality PAO base fluids and ashless anti-wear additives. It offers excellent oxidation stability, corrosion, deposit control and low volatility, outstanding demulsifying power as well as excellent air separation ability ensuring extended service life of the equipment. Suitable for rotary screw air compressors and reciprocating compressor crankcases and cylinders, vacuum pumps and other compressor applications

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 High viscosity index

 Excellent hydrolytic stability

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL

Packages

10L 20L 208L

Downloads

REFRIGER ISO 32/46/68/100

Përshkrim i produktit

Vaj i performancës së lartë i prodhuar me vajra bazë nafthenik të rafinuar. Ky vaj ofron stabilitet të shkëlqyeshëm termik dhe ndaj oksidimit, mbrojtje të mirë kundra ndryshkut dhe korrozionit, veti të shkëlqyera kundra konsumimit dhe temperaturave të ulta. Është i përshtatshëm për kompresorët ftohës me sisteme rrotulluese ose alternuese që operojnë me amoniak ose hidrokarbone-halogjene.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Minimizes deposit formation

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51503 Part 1 KC/KA, BS 2626

Packages

10L 20L 208L

Downloads

COMPRESSOR

COMPRESSOR ISO 32/46/68/100/150

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium prodhuar nga vajra bazë të rafinuara për të përmbushur kërkesat e prodhuesve më të mëdhenj të kompresorëve. Ky vaj ofron mbrojtje të shkëlqyer ndaj konsumimit, oksidimit, shkumëzimit dhe ndryshkut. I përshtatshëm për kompresorët e ajrit me rrotullim dhe sistem qarkullimi të dyanshëm, me fletë ose helikë të përdorur në shërbime stacionare apo të lëvizëshme.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Best wear protection

 Very good filterability and demulsibility properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL, ISO 6743 DAA

Packages

10L 20L 208L

Downloads

COMPRESSOR PAO

COMPRESSOR PAO ISO 32/46/68

Përshkrim i produktit

Fully synthetic compressor oil formulated with high quality PAO base fluids and ashless anti-wear additives. It offers excellent oxidation stability, corrosion, deposit control and low volatility, outstanding demulsifying power as well as excellent air separation ability ensuring extended service life of the equipment. Suitable for rotary screw air compressors and reciprocating compressor crankcases and cylinders, vacuum pumps and other compressor applications

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 High viscosity index

 Excellent hydrolytic stability

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL

Packages

10L 20L 208L

Downloads

REFRIGER

REFRIGER ISO 32/46/68/100

Përshkrim i produktit

Vaj i performancës së lartë i prodhuar me vajra bazë nafthenik të rafinuar. Ky vaj ofron stabilitet të shkëlqyeshëm termik dhe ndaj oksidimit, mbrojtje të mirë kundra ndryshkut dhe korrozionit, veti të shkëlqyera kundra konsumimit dhe temperaturave të ulta. Është i përshtatshëm për kompresorët ftohës me sisteme rrotulluese ose alternuese që operojnë me amoniak ose hidrokarbone-halogjene.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Minimizes deposit formation

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51503 Part 1 KC/KA, BS 2626

Packages

10L 20L 208L

Downloads

COMPRESSOR OILS

COMPRESSOR ISO 32/46/68/100/150

Product Description

Premium quality oil produced from highly refined base oils to meet the requirements of major compressor manufaturers. This oil provides excellent protection against wear, oxidation, foaming and rust. It is suitable for reciprocating and rotary air compressors, van reciprocating or screw type, used in stationary and mobile services.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Best wear protection

 Very good filterability and demulsibility properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL, ISO 6743 DAA

Packages

10L 20L 208L

Downloads

COMPRESSOR PAO ISO 32/46/68

Product Description

Fully synthetic compressor oil formulated with high quality PAO base fluids and ashless anti-wear additives. It offers excellent oxidation stability, corrosion, deposit control and low volatility, outstanding demulsifying power as well as excellent air separation ability ensuring extended service life of the equipment. Suitable for rotary screw air compressors and reciprocating compressor crankcases and cylinders, vacuum pumps and other compressor applications

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 High viscosity index

 Excellent hydrolytic stability

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL

Packages

10L 20L 208L

Downloads

REFRIGER ISO 32/46/68/100

Product Description

High performance oil produced with refined naphthenic base oils. This oil offers very good thermal and oxidation stability, good protection against rust and corrosion, excellent antiwear and low-temperature properties. It is suitable for refrigeration reciprocating or rotary compressors operating with ammonia or halogenated hydrocarbons.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Minimizes deposit formation

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51503 Part 1 KC/KA, BS 2626

Packages

10L 20L 208L

Downloads

COMPRESSOR

COMPRESSOR ISO 32/46/68/100/150

Product Description

Premium quality oil produced from highly refined base oils to meet the requirements of major compressor manufaturers. This oil provides excellent protection against wear, oxidation, foaming and rust. It is suitable for reciprocating and rotary air compressors, van reciprocating or screw type, used in stationary and mobile services.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Best wear protection

 Very good filterability and demulsibility properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL, ISO 6743 DAA

Packages

10L 20L 208L

Downloads

PAO

COMPRESSOR PAO ISO 32/46/68

Product Description

Fully synthetic compressor oil formulated with high quality PAO base fluids and ashless anti-wear additives. It offers excellent oxidation stability, corrosion, deposit control and low volatility, outstanding demulsifying power as well as excellent air separation ability ensuring extended service life of the equipment. Suitable for rotary screw air compressors and reciprocating compressor crankcases and cylinders, vacuum pumps and other compressor applications

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 High viscosity index

 Excellent hydrolytic stability

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51506 VDL

Packages

10L 20L 208L

Downloads

REFRIGER

REFRIGER ISO 32/46/68/100

Product Description

High performance oil produced with refined naphthenic base oils. This oil offers very good thermal and oxidation stability, good protection against rust and corrosion, excellent antiwear and low-temperature properties. It is suitable for refrigeration reciprocating or rotary compressors operating with ammonia or halogenated hydrocarbons.

Benefits

 Superior thermal and oxidation stability

 Excellent protection against rust and corrosion

 Minimizes deposit formation

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51503 Part 1 KC/KA, BS 2626

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL

TURBINE OIL ISO 46

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489 ,ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL ISO 68

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL ISO 100

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL ISO 46

TURBINE OIL ISO 46

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489 ,ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL ISO 68

TURBINE OIL ISO 68

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL ISO 100

TURBINE OIL ISO 100

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL

TURBINE OIL ISO 46

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489 ,ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL ISO 68

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TURBINE OIL ISO 100

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ISO 46

TURBINE OIL ISO 46

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489 ,ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ISO 68

TURBINE OIL ISO 68

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ISO 100

TURBINE OIL ISO 100

Products

Premium quality oil from high selected base oils and additive package designed for lubrication of gas,steam and hydraulic turbines. It offers excellent thermal and oxidation stability as well as longer protection against rust,foam and coroorsion. It can also used in circulating systems requiring R&O oils.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51515 PART 1/2, General Electric GEK 32568 F, ALSTOM HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224, ISO 8068 TGB TGSB, ISO 11158 HH/HL, SIEMENS AG TLV 9013 05/04 BRITISH STANDARD BS 489, ASTM D-4303 TYPE III / 4304 TYPI I

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ROCK DRILL OILS

ROCK DRILL ISO 46

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium dizenjuar për lubrifikimin e pajisjeve pneumatike. Ky vaj dhuron stabilitet dhe mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut dhe korrozionit. Është i përshtatshëm për trapanë dhe çekiçë pneumatik të coptimit të gurit si dhe paisje të tjera pneumatike industrialë që aplikohen në miniera dhe ndërtim.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

 

 

 

 

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ROCK DRILL ISO 68

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium dizenjuar për lubrifikimin e pajisjeve pneumatike. Ky vaj dhuron stabilitet dhe mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut dhe korrozionit. Është i përshtatshëm për trapanë dhe çekiçë pneumatik të coptimit të gurit si dhe paisje të tjera pneumatike industrialë që aplikohen në miniera dhe ndërtim.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

 

 

 

 

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ROCK DRILL ISO 100

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium dizenjuar për lubrifikimin e pajisjeve pneumatike. Ky vaj dhuron stabilitet dhe mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut dhe korrozionit. Është i përshtatshëm për trapanë dhe çekiçë pneumatik të coptimit të gurit si dhe paisje të tjera pneumatike industrialë që aplikohen në miniera dhe ndërtim.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

 

 

 

 

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

RD ISO 46

ROCK DRILL ISO 46

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium dizenjuar për lubrifikimin e pajisjeve pneumatike. Ky vaj dhuron stabilitet dhe mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut dhe korrozionit. Është i përshtatshëm për trapanë dhe çekiçë pneumatik të coptimit të gurit si dhe paisje të tjera pneumatike industrialë që aplikohen në miniera dhe ndërtim.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

 

 

 

 

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

RD ISO 68

ROCK DRILL ISO 68

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium dizenjuar për lubrifikimin e pajisjeve pneumatike. Ky vaj dhuron stabilitet dhe mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut dhe korrozionit. Është i përshtatshëm për trapanë dhe çekiçë pneumatik të coptimit të gurit si dhe paisje të tjera pneumatike industrialë që aplikohen në miniera dhe ndërtim.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

 

 

 

 

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

RD ISO 100

ROCK DRILL ISO 100

Përshkrim i produktit

Vaj i kualitetit premium dizenjuar për lubrifikimin e pajisjeve pneumatike. Ky vaj dhuron stabilitet dhe mbrojtje të shkëlqyer kundra konsumimit, ndryshkut dhe korrozionit. Është i përshtatshëm për trapanë dhe çekiçë pneumatik të coptimit të gurit si dhe paisje të tjera pneumatike industrialë që aplikohen në miniera dhe ndërtim.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

 

 

 

 

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ROCK DRILL OILS

ROCK DRILL ISO 46

Product Description

Premium quality oil designed for lubrication of pneumatic equipment. This oil provides excellent stability and protection against wear, rust and corrosion. It is suitable for pneumatically operated Rock Drills, Hammers and other industrial pneumatic equipments used in mining and construction.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ROCK DRILL ISO 68

Product Description

Premium quality oil designed for lubrication of pneumatic equipment. This oil provides excellent stability and protection against wear, rust and corrosion. It is suitable for pneumatically operated Rock Drills, Hammers and other industrial pneumatic equipments used in mining and construction.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ROCK DRILL ISO 100

Product Description

Premium quality oil designed for lubrication of pneumatic equipment. This oil provides excellent stability and protection against wear, rust and corrosion. It is suitable for pneumatically operated Rock Drills, Hammers and other industrial pneumatic equipments used in mining and construction.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ISO 46

ROCK DRILL ISO 46

Product Description

Premium quality oil designed for lubrication of pneumatic equipment. This oil provides excellent stability and protection against wear, rust and corrosion. It is suitable for pneumatically operated Rock Drills, Hammers and other industrial pneumatic equipments used in mining and construction.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ISO 68

ROCK DRILL ISO 68

Product Description

Premium quality oil designed for lubrication of pneumatic equipment. This oil provides excellent stability and protection against wear, rust and corrosion. It is suitable for pneumatically operated Rock Drills, Hammers and other industrial pneumatic equipments used in mining and construction.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

ISO 100

ROCK DRILL ISO 100

Product Description

Premium quality oil designed for lubrication of pneumatic equipment. This oil provides excellent stability and protection against wear, rust and corrosion. It is suitable for pneumatically operated Rock Drills, Hammers and other industrial pneumatic equipments used in mining and construction.

Benefits

 Excellent thermal and oxidation stability

 Very good water separation capability

 Good air release properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

ISO 6743-11

Packages

 10L 20L 208L

Downloads

OTHERS

SLIDEWAY ISO 46/68

Përshkrim i produktit

Premium performance oil , formulated from high quality base oil and special additives for the lubrication of both metal and plastic slideways. The performance additives provide outstanding resistance to oxidation, corrosion and wear,excellent adhesive and friction characteristics and eliminating“stick slip” and judder that sometimes occurs in mechanically and hydraulically operated machine tools. Suitable for lubrication of slideways of industrial machines like lathes, grinding machines, milling machines and cutting machines. It can also be used in hydraulic systems, as a chain oil in circulating lubrication systems and for the lubrication of conveyor belts

Benefits

 Excellent anti-stick-slip performance

 Very good protection against rust and corrosion

 Excellent coolant-separating properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51502 CGLP, ISO11158HG

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TERM OIL T-32

Përshkrim i produktit

Vaj për transferim nxehtësie i cilësisë premium, formuluar për të dhënë rezistencë të shkëlqyer kundra plasaritjeve termike. Ky vaj është i përshtatshëm për përdorim në sisteme e mbyllura të ftohjes dhe të ngrohjes që operojnë në temperatura nga 10°C deri 315°C.

Benefits

 Excellent thermal cracking resistance

 Very good oxidation stability

 Excellent rust and corrosion protection

 Easy pumping and circulation

 Long life service

Specifications/Approvals

ISO 6743-12 , DIN 51522-Q

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ENERGY

Përshkrim i produktit

Vaj i cilësisë premium i prodhuar me baza naftenike shumë të rafinuara, për të plotësuar kërkesat e prodhuesve të transformatorëve. Ky vaj ofron veti elektrike të avancuara dhe veti te mira të absorbimit të gazit. Është i përshtatshëm për të gjithë transformatorët dhe njësitë elektrike.

Benefits

 Excellent electrical properties

 Low viscosity

 High oxidation resistance

Specifications/Approvals

IEC 296 CLASS 1A, BS 148 CLASS 1, ASTM D 3487 Type 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EMULSION

Përshkrim i produktit

Lubrifikant premium për përdorim të gjithanshëm në përpunimin e metalit, i formuluar me baza të rafinuara dhe sisteme të përzgjedhura emulsifikuesish. Ky vaj rekomandohet për të gjitha operacionet në makineri për stampime, përkulje, presa, prerje, zmerilime, dhënie forme etj. Emulsioni arrihet duke përzier produktin me uje sipas vështirsisë dhe tipit të procesit të punës.

Benefits

 Very good corrosion and rust protection

 Excellent antibacterial properties

 Good dilution stability

Specifications/Approvals

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MS

Përshkrim i produktit

Lubrifikant special me baza të seleksionuara dhe fortifikuara me aditivë specialë. I përshtatshëm për lubrifikim në të gjitha stinët për zinxhiret automatikë apo mekanikë në motocikleta, motosharra, mjete bujqësore dhe makineri të tjera industriale.

Benefits

 Very good lubrication and antiwear properties

 Lower sulphated ash

 Prevent spark plug fouling

 Excellent detergency propertie

Specifications/Approvals

 

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SLIDEWAY

SLIDEWAY ISO 46/68

Përshkrim i produktit

Premium performance oil , formulated from high quality base oil and special additives for the lubrication of both metal and plastic slideways. The performance additives provide outstanding resistance to oxidation, corrosion and wear,excellent adhesive and friction characteristics and eliminating“stick slip” and judder that sometimes occurs in mechanically and hydraulically operated machine tools. Suitable for lubrication of slideways of industrial machines like lathes, grinding machines, milling machines and cutting machines. It can also be used in hydraulic systems, as a chain oil in circulating lubrication systems and for the lubrication of conveyor belts

Benefits

 Excellent anti-stick-slip performance

 Very good protection against rust and corrosion

 Excellent coolant-separating properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51502 CGLP, ISO11158HG

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TERM OIL

TERM OIL T-32

Përshkrim i produktit

Vaj për transferim nxehtësie i cilësisë premium, formuluar për të dhënë rezistencë të shkëlqyer kundra plasaritjeve termike. Ky vaj është i përshtatshëm për përdorim në sisteme e mbyllura të ftohjes dhe të ngrohjes që operojnë në temperatura nga 10°C deri 315°C.

Benefits

 Excellent thermal cracking resistance

 Very good oxidation stability

 Excellent rust and corrosion protection

 Easy pumping and circulation

 Long life service

Specifications/Approvals

ISO 6743-12 , DIN 51522-Q

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ENERGY

ENERGY

Përshkrim i produktit

Vaj i cilësisë premium i prodhuar me baza naftenike shumë të rafinuara, për të plotësuar kërkesat e prodhuesve të transformatorëve. Ky vaj ofron veti elektrike të avancuara dhe veti te mira të absorbimit të gazit. Është i përshtatshëm për të gjithë transformatorët dhe njësitë elektrike.

Benefits

 Excellent electrical properties

 Low viscosity

 High oxidation resistance

Specifications/Approvals

IEC 296 CLASS 1A, BS 148 CLASS 1, ASTM D 3487 Type 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EMULSION

EMULSION

Përshkrim i produktit

Lubrifikant premium për përdorim të gjithanshëm në përpunimin e metalit, i formuluar me baza të rafinuara dhe sisteme të përzgjedhura emulsifikuesish. Ky vaj rekomandohet për të gjitha operacionet në makineri për stampime, përkulje, presa, prerje, zmerilime, dhënie forme etj. Emulsioni arrihet duke përzier produktin me uje sipas vështirsisë dhe tipit të procesit të punës.

Benefits

 Very good corrosion and rust protection

 Excellent antibacterial properties

 Good dilution stability

Specifications/Approvals

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MS

MS

Përshkrim i produktit

Lubrifikant special me baza të seleksionuara dhe fortifikuara me aditivë specialë. I përshtatshëm për lubrifikim në të gjitha stinët për zinxhiret automatikë apo mekanikë në motocikleta, motosharra, mjete bujqësore dhe makineri të tjera industriale.

Benefits

 Very good lubrication and antiwear properties

 Lower sulphated ash

 Prevent spark plug fouling

 Excellent detergency propertie

Specifications/Approvals

 

 

 

 

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

OTHERS

SLIDEWAY ISO 46/68

Product Description

Premium performance oil , formulated from high quality base oil and special additives for the lubrication of both metal and plastic slideways. The performance additives provide outstanding resistance to oxidation, corrosion and wear,excellent adhesive and friction characteristics and eliminating“stick slip” and judder that sometimes occurs in mechanically and hydraulically operated machine tools. Suitable for lubrication of slideways of industrial machines like lathes, grinding machines, milling machines and cutting machines. It can also be used in hydraulic systems, as a chain oil in circulating lubrication systems and for the lubrication of conveyor belts

Benefits

 Excellent anti-stick-slip performance

 Very good protection against rust and corrosion

 Excellent coolant-separating properties

 Extended equipment life

Specifications/Approvals

DIN 51502 CGLP, ISO11158HG

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TERM OIL T-32

Product Description

Premium quality heat transfer oil formulated to provide excellent resistance against thermal cracking. This oil is suitable to use in closed indirect heating and cooling systems operating in temperatures between 10°C and 315°C.

Benefits

 Excellent thermal cracking resistance

 Very good oxidation stability

 Excellent rust and corrosion protection

 Easy pumping and circulation

 Long life service

Specifications/Approvals

ISO 6743-12 , DIN 51522-Q

Packages

10L 20L 208L

Downloads

ENERGY

Product Description

Premium quality oil blended with highly refined naphtenic bases to meet the requirements of transformer manufacturers. This oil provides improved electrical properties and good gas absorving properties. It is suitable for all transformers and switch gears.

Benefits

 Excellent electrical properties

 Low viscosity

 High oxidation resistance

Specifications/Approvals

IEC 296 CLASS 1A, BS 148 CLASS 1, ASTM D 3487 Type 2

Packages

10L 20L 208L

Downloads