ALKOL FRENIMI

BRAKE FLUID DOT 3

Përshkrim i produktit

Lëng i kualitetit të lartë bazuar në eteret e glikolit dizenjuar vecanërisht për sistemin hidraulik të frenave dhe freksionit për makina pasagjerësh, kamiona, furgona dhe sisteme të tjera ku lëngu DOT 3 është i rekomanduar.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 E, FMVSS 116, DOT 3

Packages

500ML 1L

Downloads

BRAKE FLUID DOT 4

Përshkrim i produktit

Formula e sofistikuar e Kappa DOT 4 parandalon formimin e lagështirës dhe ujit, avullimin në temperaturat e larta dhe me performancën e tij superiore siguron mjetin në rrugë. Projektuar për tu përdorur në të gjitha sistemet e frenimit, duke përmbushur dhe tejkaluar specifikimet e SAE J 1703.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Effective long-term lubrication to moving parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 FJ AN 956 01, FMVSS 116, DOT 4

 

 

 

Packages

500ML 1L

Downloads

BRAKE FLUID DOT 5.1

Përshkrim i produktit

Formula e sofistikuar e Kappa DOT 4 parandalon formimin e lagështirës dhe ujit, avullimin në temperaturat e larta dhe me performancën e tij superiore siguron mjetin në rrugë. Projektuar për tu përdorur në të gjitha sistemet e frenimit, duke përmbushur dhe tejkaluar specifikimet e SAE J 1703.

Benefits

 Universal use in both passenger car and heavy duty applications

 Very good flow properties at low temperature and excellent performance cold conditions

 Low evaporation rate

High resistance to the formation of deposits and sludge

Specifications/Approvals

Exceeds SAE Spec J-1703, FMVSS-116

 

 

 

 

Packages

500ML 1L

Downloads

DOT 3

BRAKE FLUID DOT 3

Përshkrim i produktit

Lëng i kualitetit të lartë bazuar në eteret e glikolit dizenjuar vecanërisht për sistemin hidraulik të frenave dhe freksionit për makina pasagjerësh, kamiona, furgona dhe sisteme të tjera ku lëngu DOT 3 është i rekomanduar.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 E, FMVSS 116, DOT 3

Packages

500ML 1L

Downloads

DOT 4

BRAKE FLUID DOT 4

Përshkrim i produktit

Formula e sofistikuar e Kappa DOT 4 parandalon formimin e lagështirës dhe ujit, avullimin në temperaturat e larta dhe me performancën e tij superiore siguron mjetin në rrugë. Projektuar për tu përdorur në të gjitha sistemet e frenimit, duke përmbushur dhe tejkaluar specifikimet e SAE J 1703.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Effective long-term lubrication to moving parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 FJ AN 956 01, FMVSS 116, DOT 4

 

 

 

Packages

500ML 1L

Downloads

DOT 5

BRAKE FLUID DOT 5.1

Përshkrim i produktit

Formula e sofistikuar e Kappa DOT 4 parandalon formimin e lagështirës dhe ujit, avullimin në temperaturat e larta dhe me performancën e tij superiore siguron mjetin në rrugë. Projektuar për tu përdorur në të gjitha sistemet e frenimit, duke përmbushur dhe tejkaluar specifikimet e SAE J 1703.

Benefits

 Universal use in both passenger car and heavy duty applications

 Very good flow properties at low temperature and excellent performance cold conditions

 Low evaporation rate

High resistance to the formation of deposits and sludge

Specifications/Approvals

Exceeds SAE Spec J-1703, FMVSS-116

 

 

 

 

Packages

500ML 1L

Downloads

BRAKE FLUIDS

BRAKE FLUID DOT 3

Product Description

High quality fluid based on glycol ethers specially designed for hydraulic break and clutch systems of passanger cars, vans, trucks and other systems where DOT 3 fluid is recommended.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 E, FMVSS 116, DOT 3

Packages

500ML 1L

Downloads

BRAKE FLUID DOT 4

Product Description

The sophisticated formula of Kappa DOT 4 prevents moisture & water formation, high temperature evaporation and with its superior performance ensures vehicle safety on the road. Projected for use in all brake systems by fulfillin and surpassing the specifications of SAE 1703.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Effective long-term lubrication to moving parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 FJ AN 956 01, FMVSS 116, DOT 4

Packages

500ML 1L

Downloads

BRAKE FLUID DOT 5.1

Product Description

Is a premium quality, full synthetic, non-silicone, brake fluid designed for use in a wide range of brake and clutch applications.Provides even breaking performance in temperatures from -40°C to 300 °C. Recommended for USA, European and Japanese vehicles. Excellent for motorcycles, heavy duty vehicles, and trailer units.

Benefits

 Universal use in both passenger car and heavy duty applications

 Very good flow properties at low temperature and excellent performance cold conditions

 Low evaporation rate

High resistance to the formation of deposits and sludge

Specifications/Approvals

Exceeds SAE Spec J-1703, FMVSS-116

Packages

500ML 1L

Downloads

DOT 3

BRAKE FLUID DOT 3

Product Description

High quality fluid based on glycol ethers specially designed for hydraulic break and clutch systems of passanger cars, vans, trucks and other systems where DOT 3 fluid is recommended.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 E, FMVSS 116, DOT 3

Packages

500ML 1L

Downloads

DOT 4

BRAKE FLUID DOT 4

Product Description

The sophisticated formula of Kappa DOT 4 prevents moisture & water formation, high temperature evaporation and with its superior performance ensures vehicle safety on the road. Projected for use in all brake systems by fulfillin and surpassing the specifications of SAE 1703.

Benefits

 Very good chemical stability

 Low viscosity at low temperatures

 Anti rust and anti corrosion protection for metal parts

 Effective long-term lubrication to moving parts

 Miscible with all brake fluids of the same specifications

Specifications/Approvals

SAE J-1703 FJ AN 956 01, FMVSS 116, DOT 4

Packages

500ML 1L

Downloads

DOT 5

BRAKE FLUID DOT 5.1

Product Description

Is a premium quality, full synthetic, non-silicone, brake fluid designed for use in a wide range of brake and clutch applications.Provides even breaking performance in temperatures from -40°C to 300 °C. Recommended for USA, European and Japanese vehicles. Excellent for motorcycles, heavy duty vehicles, and trailer units.

Benefits

 Universal use in both passenger car and heavy duty applications

 Very good flow properties at low temperature and excellent performance cold conditions

 Low evaporation rate

High resistance to the formation of deposits and sludge

Specifications/Approvals

Exceeds SAE Spec J-1703, FMVSS-116

Packages

500ML 1L

Downloads