GRASO BAZE LITHIUM

AUTOGREASE NLGI 00

Përshkrim i produktit

Graso me bazë litiumi, fortifikuar me aditivë speciale, për sistemet e lubrifikimit të centralizuar të kamionave dhe autoveturave. Pompohet me lehtësi për distanca të gjata nën kushte të ndryshme temperaturash.

Benefitet

 Stabilitet mekanik shumë i mirë

 Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

 Rezistenca ndaj larjes së ujit

 Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

 Stabilitet mekanik shumë i mirë

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistence ndaj larjes së ujit

Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

Stabilitet mekanik shumë i mirë

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

Stabilitet mekanik shumë i mirë

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

AUTOGREASE NLGI 00 EP

Përshkrim i produktit

Graso me bazë litiumi, fortifikuar me aditivë EP, për sistemet e lubrifikimit të centralizuar të kamionave dhe autoveturave. Pompohet me lehtësi për distanca të gjata nën kushte të ndryshme temperaturash.

Benefitet

Veti ekstreme të presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Vetitë shumë të mira adezimit

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1 EP

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues EP (Extremme Pressure) anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

Veti ekstreme të  presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti shumë të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2 EP

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues EP (Extremme Pressure) anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefits

Veti ekstreme të presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti shumë të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3 EP

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues EP (Extremme Pressure) anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefits

Veti ekstreme të presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti shumë të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

AUTOGREASE NLGI 00

AUTOGREASE NLGI 00

Përshkrim i produktit

Graso me bazë litiumi, fortifikuar me aditivë speciale, për sistemet e lubrifikimit të centralizuar të kamionave dhe autoveturave. Pompohet me lehtësi për distanca të gjata nën kushte të ndryshme temperaturash.

Benefitet

 Stabilitet mekanik shumë i mirë

 Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

 Rezistenca ndaj larjes së ujit

 Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 1

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

 Stabilitet mekanik shumë i mirë

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistence ndaj larjes së ujit

Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 2

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

Stabilitet mekanik shumë i mirë

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 3

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

Stabilitet mekanik shumë i mirë

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

AUTOGREASE NLGI 00 EP

AUTOGREASE NLGI 00 EP

Përshkrim i produktit

Graso me bazë litiumi, fortifikuar me aditivë EP, për sistemet e lubrifikimit të centralizuar të kamionave dhe autoveturave. Pompohet me lehtësi për distanca të gjata nën kushte të ndryshme temperaturash.

Benefitet

Veti ekstreme të presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Vetitë shumë të mira adezimit

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 1 EP

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1 EP

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues EP (Extremme Pressure) anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefitet

Veti ekstreme të  presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti shumë të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 2 EP

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2 EP

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues EP (Extremme Pressure) anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefits

Veti ekstreme të presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti shumë të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 3 EP

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3 EP

Përshkrim i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-litiumi formuluar me parandalues EP (Extremme Pressure) anti-oksidant dhe anti-korroziv. Formulimi i veçantë siguron një lubrifikim të mirë dhe të fuqishëm si dhe stabilitet optimal mekanik. I përshtatshëm për aplikime në kushineta, grushte, artikulacione, zinxhirë, mentesha makinash dhe paisje industriale.

Benefits

Veti ekstreme të presionit

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Veti shumë të mira adezimi

Specifikimet / Aprovimet

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE

AUTOGREASE NLGI 00

Product Description

Lithium based grease, fortified with special additives, for centralized lubricating systems of cars and trucks. It is easily pumped over long distances under various temperature conditions.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

AUTOGREASE NLGI 00 EP

Product Description

Lithium based grease, fortified with EP additives, for centralized lubricating systems of cars and trucks. It is easily pumped over long distances under various temperature conditions.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1 EP

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with EP (Extremme Pressure) antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2 EP

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with EP (Extremme Pressure) antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3 EP

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with EP (Extremme Pressure) antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 00

AUTOGREASE NLGI 00

Product Description

Lithium based grease, fortified with special additives, for centralized lubricating systems of cars and trucks. It is easily pumped over long distances under various temperature conditions.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 1

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 2

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 3

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Very good mechanical stability

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 00 EP

AUTOGREASE NLGI 00 EP

Product Description

Lithium based grease, fortified with EP additives, for centralized lubricating systems of cars and trucks. It is easily pumped over long distances under various temperature conditions.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

DIN 51826 GP00 K-20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 1 EP

LITHIUM BASED GREASE NLGI 1 EP

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with EP (Extremme Pressure) antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 2 EP

LITHIUM BASED GREASE NLGI 2 EP

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with EP (Extremme Pressure) antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30, K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 3 EP

LITHIUM BASED GREASE NLGI 3 EP

Product Description

Special grease based on lithium soap formulated with EP (Extremme Pressure) antioxidant and anti-corrosion inhibitors. The particular formulation ensures a good power lubrication and optimal mechanical stability. Suitable for aplications in bearings, joints, articulations,chains, hinges of the cars and industrial equipments.

Benefits

 Extreme pressure properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Very good adhesion properties

Specifications/Approvals

ISO 6743-9, DIN 51825 K2K-30,K3K -20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

GRASO BAZE KALCIUM

CALCIUM BASED GREASE NLGI 1

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-kalcium, fortifikuar me aditivë kundra korrozionit dhe oksidimit. Është i përshtatshëm për lubrifikimin e përgjithshëm të shasisë në makina, kamiona, mjete bujqësore dhe makineri të tjera. Falë vetive rezistuese ndaj ujit kjo graso është e përshtatshme për aplikime në makineri që kanë kontakt me ujin.

Benefitet

Veti shumë të mira adezimi

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Aplikime në gamë të gjerë

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

CALCIUM BASED GREASE NLGI 2

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-kalcium, fortifikuar me aditivë kundra korrozionit dhe oksidimit. Është i përshtatshëm për lubrifikimin e përgjithshëm të shasisë në makina, kamiona, mjete bujqësore dhe makineri të tjera. Falë vetive rezistuese ndaj ujit kjo graso është e përshtatshme për aplikime në makineri që kanë kontakt me ujin.

Benefitet

Veti shumë të mira adezimi

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Aplikime në gamë të gjerë

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

CALCIUM BASED GREASE NLGI 3

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-kalcium, fortifikuar me aditivë kundra korrozionit dhe oksidimit. Është i përshtatshëm për lubrifikimin e përgjithshëm të shasisë në makina, kamiona, mjete bujqësore dhe makineri të tjera. Falë vetive rezistuese ndaj ujit kjo graso është e përshtatshme për aplikime në makineri që kanë kontakt me ujin.

Benefitet

Veti shumë të mira adezimi

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Aplikime në gamë të gjerë

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 1

CALCIUM BASED GREASE NLGI 1

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-kalcium, fortifikuar me aditivë kundra korrozionit dhe oksidimit. Është i përshtatshëm për lubrifikimin e përgjithshëm të shasisë në makina, kamiona, mjete bujqësore dhe makineri të tjera. Falë vetive rezistuese ndaj ujit kjo graso është e përshtatshme për aplikime në makineri që kanë kontakt me ujin.

Benefitet

Veti shumë të mira adezimi

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Aplikime në gamë të gjerë

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 2

CALCIUM BASED GREASE NLGI 2

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-kalcium, fortifikuar me aditivë kundra korrozionit dhe oksidimit. Është i përshtatshëm për lubrifikimin e përgjithshëm të shasisë në makina, kamiona, mjete bujqësore dhe makineri të tjera. Falë vetive rezistuese ndaj ujit kjo graso është e përshtatshme për aplikime në makineri që kanë kontakt me ujin.

Benefitet

Veti shumë të mira adezimi

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Aplikime në gamë të gjerë

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 3

CALCIUM BASED GREASE NLGI 3

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-kalcium, fortifikuar me aditivë kundra korrozionit dhe oksidimit. Është i përshtatshëm për lubrifikimin e përgjithshëm të shasisë në makina, kamiona, mjete bujqësore dhe makineri të tjera. Falë vetive rezistuese ndaj ujit kjo graso është e përshtatshme për aplikime në makineri që kanë kontakt me ujin.

Benefitet

Veti shumë të mira adezimi

Mbrojtje kundër ndryshkut dhe korrozionit

Rezistencë ndaj larjes së ujit

Aplikime në gamë të gjerë

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

CALCIUM

CALCIUM BASED GREASE NLGI 1

Product Description

Special grease based on calcium soap fortified with anti-corrosion and antioxidant additives. It is suitable for general lubrication of the chasis parts of cars, trucks, agricultural and other machineries. Thanks to water resistance properties this grease is suitable for applications on machineries which come in contact with water.

Benefits

 Very good adhesion properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Wide range applications

Benefits

Specifications/Approvals

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

CALCIUM BASED GREASE NLGI 3

Product Description

Special grease based on calcium soap fortified with anti-corrosion and antioxidant additives. It is suitable for general lubrication of the chasis parts of cars, trucks, agricultural and other machineries. Thanks to water resistance properties this grease is suitable for applications on machineries which come in contact with water.

Benefits

 Very good adhesion properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Wide range applications

Specifications/Approvals

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

CALCIUM BASED GREASE NLGI 2

Product Description

Special grease based on calcium soap fortified with anti-corrosion and antioxidant additives. It is suitable for general lubrication of the chasis parts of cars, trucks, agricultural and other machineries. Thanks to water resistance properties this grease is suitable for applications on machineries which come in contact with water.

Benefits

 Very good adhesion properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Wide range applications

Specifications/Approvals

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 1

CALCIUM BASED GREASE NLGI 1

Product Description

Special grease based on calcium soap fortified with anti-corrosion and antioxidant additives. It is suitable for general lubrication of the chasis parts of cars, trucks, agricultural and other machineries. Thanks to water resistance properties this grease is suitable for applications on machineries which come in contact with water.

Benefits

 Very good adhesion properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Wide range applications

Benefits

Specifications/Approvals

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 3

CALCIUM BASED GREASE NLGI 3

Product Description

Special grease based on calcium soap fortified with anti-corrosion and antioxidant additives. It is suitable for general lubrication of the chasis parts of cars, trucks, agricultural and other machineries. Thanks to water resistance properties this grease is suitable for applications on machineries which come in contact with water.

Benefits

 Very good adhesion properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Wide range applications

Specifications/Approvals

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 2

CALCIUM BASED GREASE NLGI 2

Product Description

Special grease based on calcium soap fortified with anti-corrosion and antioxidant additives. It is suitable for general lubrication of the chasis parts of cars, trucks, agricultural and other machineries. Thanks to water resistance properties this grease is suitable for applications on machineries which come in contact with water.

Benefits

 Very good adhesion properties

 Protection against rust and corrosion

 Resistance to water washing

 Wide range applications

Specifications/Approvals

DIN 51825 K2 E-20

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

GRASO BAZE GRAFITI

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 2

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-grafit dhe fortifikuar me bisulfur-molybdenumi. Është studiuar për të garantuar lubrifikim optimal në të gjitha llojet e rrotave dhe kushinetave të mjeteve që operojnë në kushte të rënda pune.

Benefitet

Veti të temperaturës së lartë

Rezistencë e mirë ndaj shpëlarjes së ujit

Jetëgjatësi e gjatë

Mbron nga konsumimi, ndryshkja dhe korrozioni

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 3

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-grafit dhe fortifikuar me bisulfur-molybdenumi. Është studiuar për të garantuar lubrifikim optimal në të gjitha llojet e rrotave dhe kushinetave të mjeteve që operojnë në kushte të rënda pune.

Benefitet

Veti të temperaturës së lartë

Rezistencë e mirë ndaj shpëlarjes së ujit

Jetëgjatësi e gjatë

Mbron nga konsumimi, ndryshkja dhe korrozioni

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 2

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 2

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-grafit dhe fortifikuar me bisulfur-molybdenumi. Është studiuar për të garantuar lubrifikim optimal në të gjitha llojet e rrotave dhe kushinetave të mjeteve që operojnë në kushte të rënda pune.

Benefitet

Veti të temperaturës së lartë

Rezistencë e mirë ndaj shpëlarjes së ujit

Jetëgjatësi e gjatë

Mbron nga konsumimi, ndryshkja dhe korrozioni

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

NLGI 3

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 3

Përshkrimi i produktit

Graso speciale me bazë sapuni-grafit dhe fortifikuar me bisulfur-molybdenumi. Është studiuar për të garantuar lubrifikim optimal në të gjitha llojet e rrotave dhe kushinetave të mjeteve që operojnë në kushte të rënda pune.

Benefitet

Veti të temperaturës së lartë

Rezistencë e mirë ndaj shpëlarjes së ujit

Jetëgjatësi e gjatë

Mbron nga konsumimi, ndryshkja dhe korrozioni

Specifikimet / Aprovimet

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg 16kg 180kg

Downloads

GRAPHITE

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 2

Product Description

Special grease based on graphite soap and fortified with bisulfur of molybdenum. It is studied to guarantee optimal lubrication and for application in all kinds of wheels and bearings of the vehicles operating under several conditions.

Benefits

 High temperature properties

 Good resistance to water washout

 Long service life

 Protects against wear, rust and corrosion

Specifications/Approvals

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 3

Product Description

Special grease based on graphite soap and fortified with bisulfur of molybdenum. It is studied to guarantee optimal lubrication and for application in all kinds of wheels and bearings of the vehicles operating under several conditions.

Benefits

  1. It is studied to guarantee optimal lubrication and for application in all kinds of wheels and bearings of the vehicles operating under several conditions.

Specifications/Approvals

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 2

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 2

Product Description

Special grease based on graphite soap and fortified with bisulfur of molybdenum. It is studied to guarantee optimal lubrication and for application in all kinds of wheels and bearings of the vehicles operating under several conditions.

Benefits

 High temperature properties

 Good resistance to water washout

 Long service life

 Protects against wear, rust and corrosion

Specifications/Approvals

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads

NLGI 3

GRAPHITE BASED GREASE NLGI 3

Product Description

Special grease based on graphite soap and fortified with bisulfur of molybdenum. It is studied to guarantee optimal lubrication and for application in all kinds of wheels and bearings of the vehicles operating under several conditions.

Benefits

  1. It is studied to guarantee optimal lubrication and for application in all kinds of wheels and bearings of the vehicles operating under several conditions.

Specifications/Approvals

DIN 51825 KF2 E-30

Packages

1kg 4kg

16kg 180kg

Downloads