RACING & RALLY

RACING & RALLY SPEED SPORT 5W-50

Përshkrim i produktit

Formula unike aktive është zhvilluar për të ofruar mbrojtje dhe performancë perfekte të motorrit. Mund të përdoret në cdo lloj motorri benzine për makina pasagjerësh, të reja apo të vjetra panvarsisht nga vaji i përdorur më parë. Është plotësisht i përshtatshëm me të gjithë vajrat sintetik konvencional. Racing & Rally është testuar në kushtet më të rënda të punës duke provuar jetëgjatësi të qëndrueshme. Performancë të shkëlqyer në funksione esenciale sic janë stabiliteti termik, konsumim të ulët të vajit, rezistencë ndaj oksidimit, kontroll ndaj tymit dhe blozës, pastërti motorri dhe mbrojtje ndaj konsumit.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-50

Përshkrim i produktit

KAPPA 10W-50 RACING & RALLY është thjeshtë një nga vajrat më të mirë cilësorë. Është vaj motorri plotësisht sintetik formuluar me baza ester, i krijuar për të përmbushur nevojat më të larta për shoferat më kërkues. Është i përshtatshëm për përdorim në shumicën e makinave moderne dhe rekomandohet vecanërisht për motorra të performancës së lartë. Lëngu bazë plotësisht sintetik garanton që ky produkt ka stabilitet termik dhe është tejmase rezistent ndaj oksidimit, deri në pikën më të lartë të sforcimit.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-60

Përshkrim i produktit

Vaj motorri plotësisht sintetik (low friction) formuluar me vajra bazë PAO dhe ester. Zhvilluar për makina garash, vecanërisht për makina që garojnë në kushte ekstreme. KAPPA 10W-60 RACING & RAILLY është një produkt i rekomanduar për përdorim në një gamë të gjerë në motorra me performancë sportive. Ky produkt është testuar në motorra garash duke dhuruar mbrojtjen e duhur në kushte të nxehta dhe të rënda pune.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

RACING & RALLY SPEED SPORT 15W-50

Përshkrim i produktit

KAPPA 15W-50 RACING & RAILLY është vaj multigradë i kualitetit të lartë i provuar në motorra garash me përbërje semi-sintetike. Në krahasim me vajrat mineral ai dallohet për rezistencë të lartë ndaj ndryshimit të temperaturave dhe ndaj vjetrimit. Përberja e rinovuar siguron pastërti optimale të motorrit nën të gjitha rrethanat. Ky vaj mbron katalizatorët dhe siguron një mbrojtje të përgjithshme optimale të motorrit.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

2T RACING & RALLY SPEED SPORT KART

Përshkrim i produktit

2T Racing Kart është një vaj plotësisht sintetik, produkt me baza ester formuluar vecanërisht për aplikime premix në motorrat Kart të performancës së lartë 2 kohësh si dhe në motorrat e tjerë dy kohësh. Ky produkt i performancës së lartë është i pajisur me aditivë unik kundra konsumit dhe siguron djegie të pastër. Kontrollon fuqishëm mbetjet ne valvola, duke rritur fuqinë e motorrit.

Benefits

 Maximum power output

 Ultra low rates of wear

 Excellent fluidity/pour point

 Easy mixing

Specifications/Approvals

FOR USE IN CIK-FIA

Packages

 1L

Downloads

R&R 5W-50

RACING & RALLY SPEED SPORT 5W-50

Përshkrim i produktit

Formula unike aktive është zhvilluar për të ofruar mbrojtje dhe performancë perfekte të motorrit. Mund të përdoret në cdo lloj motorri benzine për makina pasagjerësh, të reja apo të vjetra panvarsisht nga vaji i përdorur më parë. Është plotësisht i përshtatshëm me të gjithë vajrat sintetik konvencional. Racing & Rally është testuar në kushtet më të rënda të punës duke provuar jetëgjatësi të qëndrueshme. Performancë të shkëlqyer në funksione esenciale sic janë stabiliteti termik, konsumim të ulët të vajit, rezistencë ndaj oksidimit, kontroll ndaj tymit dhe blozës, pastërti motorri dhe mbrojtje ndaj konsumit.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

R&R 10W-50

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-50

Përshkrim i produktit

KAPPA 10W-50 RACING & RALLY është thjeshtë një nga vajrat më të mirë cilësorë. Është vaj motorri plotësisht sintetik formuluar me baza ester, i krijuar për të përmbushur nevojat më të larta për shoferat më kërkues. Është i përshtatshëm për përdorim në shumicën e makinave moderne dhe rekomandohet vecanërisht për motorra të performancës së lartë. Lëngu bazë plotësisht sintetik garanton që ky produkt ka stabilitet termik dhe është tejmase rezistent ndaj oksidimit, deri në pikën më të lartë të sforcimit.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

R&R 10W-60

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-60

Përshkrim i produktit

Vaj motorri plotësisht sintetik (low friction) formuluar me vajra bazë PAO dhe ester. Zhvilluar për makina garash, vecanërisht për makina që garojnë në kushte ekstreme. KAPPA 10W-60 RACING & RAILLY është një produkt i rekomanduar për përdorim në një gamë të gjerë në motorra me performancë sportive. Ky produkt është testuar në motorra garash duke dhuruar mbrojtjen e duhur në kushte të nxehta dhe të rënda pune.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

R&R 15W-50

RACING & RALLY SPEED SPORT 15W-50

Përshkrim i produktit

KAPPA 15W-50 RACING & RAILLY është vaj multigradë i kualitetit të lartë i provuar në motorra garash me përbërje semi-sintetike. Në krahasim me vajrat mineral ai dallohet për rezistencë të lartë ndaj ndryshimit të temperaturave dhe ndaj vjetrimit. Përberja e rinovuar siguron pastërti optimale të motorrit nën të gjitha rrethanat. Ky vaj mbron katalizatorët dhe siguron një mbrojtje të përgjithshme optimale të motorrit.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

2 T RACING KART

2T RACING & RALLY SPEED SPORT KART

Përshkrim i produktit

2T Racing Kart është një vaj plotësisht sintetik, produkt me baza ester formuluar vecanërisht për aplikime premix në motorrat Kart të performancës së lartë 2 kohësh si dhe në motorrat e tjerë dy kohësh. Ky produkt i performancës së lartë është i pajisur me aditivë unik kundra konsumit dhe siguron djegie të pastër. Kontrollon fuqishëm mbetjet ne valvola, duke rritur fuqinë e motorrit.

Benefits

 Maximum power output

 Ultra low rates of wear

 Excellent fluidity/pour point

 Easy mixing

Specifications/Approvals

FOR USE IN CIK-FIA

Packages

 1L

Downloads

RACING & RALLY

RACING & RALLY SPEED SPORT 5W-50

Product Description

The unique active formula is engineered to provide the ultimate in engine protection and performance. It can be used with confidence in every gasoline engine passenger car, new or old, regardless of oil previously used. It is fully compatible with all conventional and synthetic oils. Racing & Railly has been tested under the severest possible conditions to prove its outstanding durability. Excellent performance in essential functions such as thermal stability, low oil consumption, resistance to oxidation, soot control, engine cleaniness and wear protection.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-50

Product Description

KAPPA 10W-50 RACING & RAILLY is simply one of the best quality engine oils. It’s an ester based fully synthetic motor oil created to meet the needs of the most demanding drivers. It is suitable for use in many modern cars and is particularly recommended for high performance engines. The full synthetic base fluid ensures that the products are thermally stable and extremely resistant to oxidation, even when stressed to the extremes of endurance.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-60

Product Description

Fully synthetic low friction motor oil based on PAO and ester base oil. Developed for racing and off-road competition machines especially for car racing under heavy set conditions. KAPPA 10W- 60 RACING & RAILLY is a hard wearing product for use in a wide range of sports performance engines. This product has been tested in race engines to deliver protection in hot and hard running scenarios.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

RACING & RALLY SPEED SPORT 15W-50

Product Description

KAPPA 15W-50 RACING & RAILLY is a multigrade high quality race proven engine oil of semi-synthetic composition. In comparison with mineral oils it distinguishes itself by a higher resistance against temperature fluctuations and ageing. Its renewed composition assures an optimal cleanliness of the motor in all circumstances. The oil protects the catalysts and ensures an optimal protection of the engine.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

2T RACING & RALLY SPEED SPORT KART

Product Description

2T Racing Kart oil is a fully synthetic, ester based product specifically formulated for premix applications in 2-stroke high performance kart engines, as well as other high performance 2-stroke engines.This is a clean burning, high performance product with unique anti-wear chemistry. Controls power valve deposits to increase power and throttle response.

Benefits

 Maximum power output

 Ultra low rates of wear

 Excellent fluidity/pour point

 Easy mixing

Specifications/Approvals

FOR USE IN CIK-FIA

Packages

 1L

Downloads

R&R 5W-50

RACING & RALLY SPEED SPORT 5W-50

Product Description

The unique active formula is engineered to provide the ultimate in engine protection and performance. It can be used with confidence in every gasoline engine passenger car, new or old, regardless of oil previously used. It is fully compatible with all conventional and synthetic oils. Racing & Railly has been tested under the severest possible conditions to prove its outstanding durability. Excellent performance in essential functions such as thermal stability, low oil consumption, resistance to oxidation, soot control, engine cleaniness and wear protection.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

R&R 10W-50

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-50

Product Description

KAPPA 10W-50 RACING & RAILLY is simply one of the best quality engine oils. It’s an ester based fully synthetic motor oil created to meet the needs of the most demanding drivers. It is suitable for use in many modern cars and is particularly recommended for high performance engines. The full synthetic base fluid ensures that the products are thermally stable and extremely resistant to oxidation, even when stressed to the extremes of endurance.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

R&R 10W-60

RACING & RALLY SPEED SPORT 10W-60

Product Description

Fully synthetic low friction motor oil based on PAO and ester base oil. Developed for racing and off-road competition machines especially for car racing under heavy set conditions. KAPPA 10W- 60 RACING & RAILLY is a hard wearing product for use in a wide range of sports performance engines. This product has been tested in race engines to deliver protection in hot and hard running scenarios.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

1L

Downloads

R&R 15W-50

RACING & RALLY SPEED SPORT 15W-50

Product Description

KAPPA 15W-50 RACING & RAILLY is a multigrade high quality race proven engine oil of semi-synthetic composition. In comparison with mineral oils it distinguishes itself by a higher resistance against temperature fluctuations and ageing. Its renewed composition assures an optimal cleanliness of the motor in all circumstances. The oil protects the catalysts and ensures an optimal protection of the engine.

Benefits

 Maximum power output

 Very stable and excellent viscosity behaviour

 Very low evaporation tendency

 Very good cold start characteristics

Specifications/Approvals

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1

Packages

 1L

Downloads

2 T RACING KART

2T RACING & RALLY SPEED SPORT KART

Product Description

2T Racing Kart oil is a fully synthetic, ester based product specifically formulated for premix applications in 2-stroke high performance kart engines, as well as other high performance 2-stroke engines.This is a clean burning, high performance product with unique anti-wear chemistry. Controls power valve deposits to increase power and throttle response.

Benefits

 Maximum power output

 Ultra low rates of wear

 Excellent fluidity/pour point

 Easy mixing

Specifications/Approvals

FOR USE IN CIK-FIA

Packages

 1L

Downloads