TRUCK GJENERATË E RE

TRUCK NEW GENERATION

EURO TRUCK SYNT 5W-30

Përshkrimi i produktit

Vaj motori “Low SAPS” i kursyer nga karburantet plotësisht bazuar në teknologjinë më të fundit shtesë, të zhvilluar posaçërisht për motorët me naftë EURO 4 dhe EURO 5 që operojnë nën përdorim ekstrem dhe kushte klimatike. I përshtatshëm për përdorim në motorët me ose pa filtër të grimcave dhe konverter katalitik. Formulimi i saj unik sintetik dhe sistemi i shtimit të kullimit të gjatë ofron ndërprerje të zgjatura të ujit, mbrojtje maksimale motorike dhe pastërti, duke ulur kostot e mirëmbajtjes së automjeteve dhe duke maksimizuar fuqinë dhe ekonominë e karburantit.

Benefitet

 Intervale të zgjatura të kullimit të vajit

 Përdorim në të gjitha stinët

 Kursim i karburantit deri në 4%

Efikasitet i pas-trajtimit të sistemeve të shkarkimit

Veti të shkëlqyera detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4,ACEA E4/E6/E7,MB 228.51,MAN M3477/M3277,VOLVO VDS-3,REANAULT RXD,MTY TYPE 3.1,CUMMINS CES 20081,CATERPILLAR ECF-3,JASO DH-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EURO TRUCK 5W-30

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant gjysëm-sintetik për gjeneratën më të fundit të motorrave me naftë që tejkalon specifikimet më të forta ekzistuese Europiane. Përmbush kërkesat aktuale për vajra me veti në kursimin e karburantit dhe gjithashtu me intervale të gjata ndërrimi vaji në përputhje me manualin e prodhuesit. Rekomandohet vecanërisht për motorrat Euro 3 & Euro 4 pa filtra parcial (DPF) të prodhuesve Volvo, Daf & Scania.

Benefitet

 Intervale të zgjatura të kullimit të vajit

Përdorim në gjitha stinët

 Kursim i karburantit deri në 4%

 Efikasitet i pas-trajtimit të sistemeve të shkarkimit

 Veti të shkëlqyera detergjente dhe dispersante

Specifikime / Aprovime

API CI4/CF,ACEA E7/E4,MB 228.5,MAN M3377/M3277,MTU Type 3,VOLVO VDS-3,RENAULT RXD/RLD-2,SCANIA LDF,IVECO,DAF HP-2,Global DHD-1, JASO DH-1,MACK EO-N/EO-M+,DEUTZ DQC IV-10,CAT ECF-2,Cummins CES20071/072/076/077/078

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK LOW SAPS SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj gjysëm-sintetik i performancës së lartë për motorrat e naftës. Prodhuar për të siguruar mbrojtje superiore dhe ekonomizim të shkëlqyer karburanti në mjetet e rënda komerciale. Siguron një performancë të lartë në përgjithsi dhe siguri në kushte të rënda pune. Rekomanduar për kamiona dhe autobuzë të pajisur eksluzivisht me motorra me gaz natural të kompresuar (CNG) si ato të Mercedes Benz, MAN dhe Volvo.

Benefitet

 Intervale maksimale të kullimit të vajit

 Kosto mirëmbajtje më e ulët

 Qarkullimi i shpejtë i vajit

 Efikasiteti i pas-trajtimit të sistemeve të shkarkimit

 Veti të shkëlqyera detergjente

Specifikimet / Aprovimet

API CI4, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3477/M3271-1, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-3 (CNG), RENAULT RVI/ RXD/ RGD,SCANIA LowAsh, DAF, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05, MACK EO-M+,Cummins CES20077

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UPHDO SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj gjysëm-sintetik i Performancës Ultra të Lartë Nafte (UHPDO) i zhvilluar për motorra që operojnë në kushtet më ekstreme. I formuluar me vajra jo-konvencional dhe aditivë të performancës së lartë që e bëjne produktin final të përmbushë të gjitha specifikimet më të fundit Europiane OEM (si psh Mercedes Benz dhe Scania). Siguron nivel të lartë pastërtie në piston dhe mbrojtje të shkëlqyer ndaj konsumit të valvolave, duke e bërë këtë vaj të rëndësishëm për jetëgjatësinë e motorrit. I përshtatshëm për një gamë të gjerë aplikimesh në transport ku kërkohen intervale shumë të gjata të ndërrimi të vajit.

Benefitet

 Zgjatje e intervaleve të kullimit

 Kontroll shumë i mirë kundër shtresimit të vajit

 Veti të avancuara anti-kohë

 Zvogëlim i  jashtëzakonishëm i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Veti të shkëlqyera detergjente

Specifikimet / Aprovimet

API CI4, ACEA E4/E7, MB 228.5, AN M3277, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, RENAULT RVI/ RXD/RLD/RLD-2, SCANIA LDF-2/LDF-3, DAF Extended Drain, Cummins CES 20077, MACK EO-M+, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05/IV-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EURO TRUCK SYNT 5W-30

EURO TRUCK SYNT 5W-30

Përshkrimi i produktit

Vaj motori “Low SAPS” i kursyer nga karburantet plotësisht bazuar në teknologjinë më të fundit shtesë, të zhvilluar posaçërisht për motorët me naftë EURO 4 dhe EURO 5 që operojnë nën përdorim ekstrem dhe kushte klimatike. I përshtatshëm për përdorim në motorët me ose pa filtër të grimcave dhe konverter katalitik. Formulimi i saj unik sintetik dhe sistemi i shtimit të kullimit të gjatë ofron ndërprerje të zgjatura të ujit, mbrojtje maksimale motorike dhe pastërti, duke ulur kostot e mirëmbajtjes së automjeteve dhe duke maksimizuar fuqinë dhe ekonominë e karburantit.

Benefitet

 Intervale të zgjatura të kullimit të vajit

 Përdorim në të gjitha stinët

 Kursim i karburantit deri në 4%

Efikasitet i pas-trajtimit të sistemeve të shkarkimit

Veti të shkëlqyera detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4,ACEA E4/E6/E7,MB 228.51,MAN M3477/M3277,VOLVO VDS-3,REANAULT RXD,MTY TYPE 3.1,CUMMINS CES 20081,CATERPILLAR ECF-3,JASO DH-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EURO TRUCK 5W-30

EURO TRUCK 5W-30

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant gjysëm-sintetik për gjeneratën më të fundit të motorrave me naftë që tejkalon specifikimet më të forta ekzistuese Europiane. Përmbush kërkesat aktuale për vajra me veti në kursimin e karburantit dhe gjithashtu me intervale të gjata ndërrimi vaji në përputhje me manualin e prodhuesit. Rekomandohet vecanërisht për motorrat Euro 3 & Euro 4 pa filtra parcial (DPF) të prodhuesve Volvo, Daf & Scania.

Benefitet

 Intervale të zgjatura të kullimit të vajit

Përdorim në gjitha stinët

 Kursim i karburantit deri në 4%

 Efikasitet i pas-trajtimit të sistemeve të shkarkimit

 Veti të shkëlqyera detergjente dhe dispersante

Specifikime / Aprovime

API CI4/CF,ACEA E7/E4,MB 228.5,MAN M3377/M3277,MTU Type 3,VOLVO VDS-3,RENAULT RXD/RLD-2,SCANIA LDF,IVECO,DAF HP-2,Global DHD-1, JASO DH-1,MACK EO-N/EO-M+,DEUTZ DQC IV-10,CAT ECF-2,Cummins CES20071/072/076/077/078

Packages

10L 20L 208L

Downloads

LOW SAPS 10W-40

TRUCK LOW SAPS SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj gjysëm-sintetik i performancës së lartë për motorrat e naftës. Prodhuar për të siguruar mbrojtje superiore dhe ekonomizim të shkëlqyer karburanti në mjetet e rënda komerciale. Siguron një performancë të lartë në përgjithsi dhe siguri në kushte të rënda pune. Rekomanduar për kamiona dhe autobuzë të pajisur eksluzivisht me motorra me gaz natural të kompresuar (CNG) si ato të Mercedes Benz, MAN dhe Volvo.

Benefitet

 Intervale maksimale të kullimit të vajit

 Kosto mirëmbajtje më e ulët

 Qarkullimi i shpejtë i vajit

 Efikasiteti i pas-trajtimit të sistemeve të shkarkimit

 Veti të shkëlqyera detergjente

Specifikimet / Aprovimet

API CI4, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3477/M3271-1, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-3 (CNG), RENAULT RVI/ RXD/ RGD,SCANIA LowAsh, DAF, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05, MACK EO-M+,Cummins CES20077

Packages

10L 20L 208L

Downloads

UPHDO 10W-40

TRUCK UPHDO SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj gjysëm-sintetik i Performancës Ultra të Lartë Nafte (UHPDO) i zhvilluar për motorra që operojnë në kushtet më ekstreme. I formuluar me vajra jo-konvencional dhe aditivë të performancës së lartë që e bëjne produktin final të përmbushë të gjitha specifikimet më të fundit Europiane OEM (si psh Mercedes Benz dhe Scania). Siguron nivel të lartë pastërtie në piston dhe mbrojtje të shkëlqyer ndaj konsumit të valvolave, duke e bërë këtë vaj të rëndësishëm për jetëgjatësinë e motorrit. I përshtatshëm për një gamë të gjerë aplikimesh në transport ku kërkohen intervale shumë të gjata të ndërrimi të vajit.

Benefitet

 Zgjatje e intervaleve të kullimit

 Kontroll shumë i mirë kundër shtresimit të vajit

 Veti të avancuara anti-kohë

 Zvogëlim i  jashtëzakonishëm i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Veti të shkëlqyera detergjente

Specifikimet / Aprovimet

API CI4, ACEA E4/E7, MB 228.5, AN M3277, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, RENAULT RVI/ RXD/RLD/RLD-2, SCANIA LDF-2/LDF-3, DAF Extended Drain, Cummins CES 20077, MACK EO-M+, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05/IV-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EURO TRUCK SYNT 5W-30

Product Description

Fully synthetic, fuel saving “Low SAPS” engine oil based on the latest additive technology, developed specifically for diesel EURO 4 and EURO 5 engines operating under extreme usage and weather conditions. Suitable for use in engines with or without particle filter and catalytic converter. Its unique synthetic formulation and long-drain additive system offers extended drain intervals, maximum engine protection and cleanliness,reducing vehicle maintenance costs and maximizing power and fuel economy.

Benefits

 Extended drain oil intervals

 All seasons use

 Fuel saving up to 4 %

 Efficiency of exhaust after-treatment systems

 Excellent detergency and dispersant properties

Specifications/Approvals

API CI-4,ACEA E4/E6/E7,MB 228.51,MAN M3477/M3277,VOLVO VDS-3,REANAULT RXD,MTY TYPE 3.1,CUMMINS CES 20081,CATERPILLAR ECF-3,JASO DH-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

EURO TRUCK 5W-30

Product Description

Semi synthetic lubricant for the latest generation diesel engines that exceed the strictest existing European specifications. It meets the current demand for oils with fuel saving properties and with extended periods between drinage Super Extend Oil Drain in accordance with the manufactturers instructions. Especially indicated for Euro 3 & Euro 4 motorisations without particle filters (DPF) of the manufacturers Volvo, Daf & Scania.

Benefits

 Extended drain oil intervals

 All seasons use

 Fuel saving up to 4 %

 Efficiency of exhaust after-treatment systems

 Excellent detergency and dispersant properties

Specifications/Approvals

API CI4/CF,ACEA E7/E4,MB 228.5,MAN M3377/M3277,MTU Type 3,VOLVO VDS-3,RENAULT RXD/RLD-2,SCANIA LDF,IVECO,DAF HP-2,Global DHD-1, JASO DH-1,MACK EO-N/EO-M+,DEUTZ DQC IV-10,CAT ECF-2,Cummins CES20071/072/076/077/078

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK LOW SAPS SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Product Description

High performance semi synthetic diesel motor oil. Developed to provide superior protection and excellent fuel economy to heavy loaded commercial vehicles. It ensures ultimate overall performance and reliability under severe working conditions. Recomanded for use in buses and trucks fitted with engines running exclusively on compressed natural gas (CNG) such as those from Mercedes Benz, MAN and Volvo.

Benefits

 Maximum drain oil intervals

 Lower maintenance cost

 Rapid oil circulation

 Efficiency of exhaust after-treatment systems

 Excellent detergency properties

Specifications/Approvals

API CI4, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3477/M3271-1, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-3 (CNG), RENAULT RVI/ RXD/ RGD,SCANIA LowAsh, DAF, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05, MACK EO-M+,Cummins CES20077

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UPHDO SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Product Description

Semi synthetic Ultra High Performance Diesel Oil (UHPDO) engineered for engines operating under the most extreme conditions. Formulated with non-conventional oils and high performance additives wich enable the final product to comply with the latest European OEM’s (such as Mercedes Benz & Scania). Ensures high level of piston cleanliness and excellent protection of valve wear, making it essential for longer engine life. Suitable for a wide range of transportation applications where maximum allowable change interval are enabled.

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Very good control against oil thickening

 Advanced anti-wear properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent detergency properties

Specifications/Approvals

API CI4, ACEA E4/E7, MB 228.5, AN M3277, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, RENAULT RVI/ RXD/RLD/RLD-2, SCANIA LDF-2/LDF-3, DAF Extended Drain, Cummins CES 20077, MACK EO-M+, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05/IV-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SYNT 5W-30

EURO TRUCK SYNT 5W-30

Product Description

Fully synthetic, fuel saving “Low SAPS” engine oil based on the latest additive technology, developed specifically for diesel EURO 4 and EURO 5 engines operating under extreme usage and weather conditions. Suitable for use in engines with or without particle filter and catalytic converter. Its unique synthetic formulation and long-drain additive system offers extended drain intervals, maximum engine protection and cleanliness,reducing vehicle maintenance costs and maximizing power and fuel economy.

Benefits

 Extended drain oil intervals

 All seasons use

 Fuel saving up to 4 %

 Efficiency of exhaust after-treatment systems

 Excellent detergency and dispersant properties

Specifications/Approvals

API CI-4,ACEA E4/E6/E7,MB 228.51,MAN M3477/M3277,VOLVO VDS-3,REANAULT RXD,MTY TYPE 3.1,CUMMINS CES 20081,CATERPILLAR ECF-3,JASO DH-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

5W-30

EURO TRUCK 5W-30

Product Description

Semi synthetic lubricant for the latest generation diesel engines that exceed the strictest existing European specifications. It meets the current demand for oils with fuel saving properties and with extended periods between drinage Super Extend Oil Drain in accordance with the manufactturers instructions. Especially indicated for Euro 3 & Euro 4 motorisations without particle filters (DPF) of the manufacturers Volvo, Daf & Scania.

Benefits

 Extended drain oil intervals

 All seasons use

 Fuel saving up to 4 %

 Efficiency of exhaust after-treatment systems

 Excellent detergency and dispersant properties

Specifications/Approvals

API CI4/CF,ACEA E7/E4,MB 228.5,MAN M3377/M3277,MTU Type 3,VOLVO VDS-3,RENAULT RXD/RLD-2,SCANIA LDF,IVECO,DAF HP-2,Global DHD-1, JASO DH-1,MACK EO-N/EO-M+,DEUTZ DQC IV-10,CAT ECF-2,Cummins CES20071/072/076/077/078

Packages

10L 20L 208L

Downloads

10W-40

TRUCK LOW SAPS SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Product Description

High performance semi synthetic diesel motor oil. Developed to provide superior protection and excellent fuel economy to heavy loaded commercial vehicles. It ensures ultimate overall performance and reliability under severe working conditions. Recomanded for use in buses and trucks fitted with engines running exclusively on compressed natural gas (CNG) such as those from Mercedes Benz, MAN and Volvo.

Benefits

 Maximum drain oil intervals

 Lower maintenance cost

 Rapid oil circulation

 Efficiency of exhaust after-treatment systems

 Excellent detergency properties

Specifications/Approvals

API CI4, ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, MAN M3477/M3271-1, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-3 (CNG), RENAULT RVI/ RXD/ RGD,SCANIA LowAsh, DAF, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05, MACK EO-M+,Cummins CES20077

Packages

10L 20L 208L

Downloads

UPHDO 10W-40

TRUCK UPHDO SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Product Description

Semi synthetic Ultra High Performance Diesel Oil (UHPDO) engineered for engines operating under the most extreme conditions. Formulated with non-conventional oils and high performance additives wich enable the final product to comply with the latest European OEM’s (such as Mercedes Benz & Scania). Ensures high level of piston cleanliness and excellent protection of valve wear, making it essential for longer engine life. Suitable for a wide range of transportation applications where maximum allowable change interval are enabled.

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Very good control against oil thickening

 Advanced anti-wear properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent detergency properties

Specifications/Approvals

API CI4, ACEA E4/E7, MB 228.5, AN M3277, VOLVO VDS-3, MTU Type 3, RENAULT RVI/ RXD/RLD/RLD-2, SCANIA LDF-2/LDF-3, DAF Extended Drain, Cummins CES 20077, MACK EO-M+, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-05/IV-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY

PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motori cilesia premium i formuluar me gjeneratën e fundit te vajit baze dhe teknologjine shtese, duke siguruar veti te shkëlqyeshme anti kohë dhe anti oksidimi dhe kontroll shumë te mire te depozitave. Sistemi i saj unik siguron mbrojtje superiore dhe performancë të lartë të motorit gjatë intervaleve të zgjatura të kullimit të vajit për modelet e vitit 2010  dhe motorët më të rinj të turbinave Euro 2,3,4  me motor turbocharging, intercooling pajisur me pajisje pas trajtimit të tilla si katalizatorët e oksidimit të naftës (DOC ), Filtri i Partikulave të Dieselit (DPF) dhe Sistemi i Reduktimit Selektiv Catalytic (SCR), si dhe për motorët dizel të mëparshëm të modelit që kërkojnë naftë API CJ-4.

Benefitet

 Intervale të zgjatura të sistemit të kullimit

Veti eksellente anti-konsumim dhe anti-oksidim

Zvogëlim jashtëzakonisht i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Kontrolli i shkëlqyer i acidit dhe depozitave

Specifikimet / Aprovimet

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 15W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motori cilesia premium i formuluar me gjeneratën e fundit te vajit baze dhe teknologjine shtese, duke siguruar veti te shkëlqyeshme anti kohë dhe anti oksidimi dhe kontroll shumë te mire te depozitave. Sistemi i saj unik siguron mbrojtje superiore dhe performancë të lartë të motorit gjatë intervaleve të zgjatura të kullimit të vajit për modelet e vitit 2010  dhe motorët më të rinj të turbinave Euro 2,3,4  me motor turbocharging, intercooling pajisur me pajisje pas trajtimit të tilla si katalizatorët e oksidimit të naftës (DOC ), Filtri i Partikulave të Dieselit (DPF) dhe Sistemi i Reduktimit Selektiv Catalytic (SCR), si dhe për motorët dizel të mëparshëm të modelit që kërkojnë naftë API CJ-4.

Benefitet

Intervale të zgjatura të sistemit të kullimit

Veti eksellente anti-konsumim dhe anti-oksidim

Zvogëlim jashtëzakonisht i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Kontrolli i shkëlqyer i acidit dhe depozitave

Specifikimet / Aprovimet

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA,Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 20W-50

Përshkrimi i produktit

Vaj motori cilesia premium i formuluar me gjeneratën e fundit te vajit baze dhe teknologjine shtese, duke siguruar veti te shkëlqyeshme anti kohë dhe anti oksidimi dhe kontroll shumë te mire te depozitave. Sistemi i saj unik siguron mbrojtje superiore dhe performancë të lartë të motorit gjatë intervaleve të zgjatura të kullimit të vajit për modelet e vitit 2010  dhe motorët më të rinj të turbinave Euro 2,3,4  me motor turbocharging, intercooling pajisur me pajisje pas trajtimit të tilla si katalizatorët e oksidimit të naftës (DOC ), Filtri i Partikulave të Dieselit (DPF) dhe Sistemi i Reduktimit Selektiv Catalytic (SCR), si dhe për motorët dizel të mëparshëm të modelit që kërkojnë naftë API CJ-4.

Benefitet

Intervale të zgjatura të sistemit të kullimit

Veti eksellente anti-konsumim dhe anti-oksidim

Zvogëlim jashtëzakonisht i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Kontrolli i shkëlqyer i acidit dhe depozitave

Specifikimet / Aprovimet

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31,MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

PUHD 10W-40

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motori cilesia premium i formuluar me gjeneratën e fundit te vajit baze dhe teknologjine shtese, duke siguruar veti te shkëlqyeshme anti kohë dhe anti oksidimi dhe kontroll shumë te mire te depozitave. Sistemi i saj unik siguron mbrojtje superiore dhe performancë të lartë të motorit gjatë intervaleve të zgjatura të kullimit të vajit për modelet e vitit 2010  dhe motorët më të rinj të turbinave Euro 2,3,4  me motor turbocharging, intercooling pajisur me pajisje pas trajtimit të tilla si katalizatorët e oksidimit të naftës (DOC ), Filtri i Partikulave të Dieselit (DPF) dhe Sistemi i Reduktimit Selektiv Catalytic (SCR), si dhe për motorët dizel të mëparshëm të modelit që kërkojnë naftë API CJ-4.

Benefitet

 Intervale të zgjatura të sistemit të kullimit

Veti eksellente anti-konsumim dhe anti-oksidim

Zvogëlim jashtëzakonisht i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Kontrolli i shkëlqyer i acidit dhe depozitave

Specifikimet / Aprovimet

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

PUHD 15W-40

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 15W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motori cilesia premium i formuluar me gjeneratën e fundit te vajit baze dhe teknologjine shtese, duke siguruar veti te shkëlqyeshme anti kohë dhe anti oksidimi dhe kontroll shumë te mire te depozitave. Sistemi i saj unik siguron mbrojtje superiore dhe performancë të lartë të motorit gjatë intervaleve të zgjatura të kullimit të vajit për modelet e vitit 2010  dhe motorët më të rinj të turbinave Euro 2,3,4  me motor turbocharging, intercooling pajisur me pajisje pas trajtimit të tilla si katalizatorët e oksidimit të naftës (DOC ), Filtri i Partikulave të Dieselit (DPF) dhe Sistemi i Reduktimit Selektiv Catalytic (SCR), si dhe për motorët dizel të mëparshëm të modelit që kërkojnë naftë API CJ-4.

Benefitet

Intervale të zgjatura të sistemit të kullimit

Veti eksellente anti-konsumim dhe anti-oksidim

Zvogëlim jashtëzakonisht i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Kontrolli i shkëlqyer i acidit dhe depozitave

Specifikimet / Aprovimet

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA,Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

PUHD 20W-50

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 20W-50

Përshkrimi i produktit

Vaj motori cilesia premium i formuluar me gjeneratën e fundit te vajit baze dhe teknologjine shtese, duke siguruar veti te shkëlqyeshme anti kohë dhe anti oksidimi dhe kontroll shumë te mire te depozitave. Sistemi i saj unik siguron mbrojtje superiore dhe performancë të lartë të motorit gjatë intervaleve të zgjatura të kullimit të vajit për modelet e vitit 2010  dhe motorët më të rinj të turbinave Euro 2,3,4  me motor turbocharging, intercooling pajisur me pajisje pas trajtimit të tilla si katalizatorët e oksidimit të naftës (DOC ), Filtri i Partikulave të Dieselit (DPF) dhe Sistemi i Reduktimit Selektiv Catalytic (SCR), si dhe për motorët dizel të mëparshëm të modelit që kërkojnë naftë API CJ-4.

Benefitet

Intervale të zgjatura të sistemit të kullimit

Veti eksellente anti-konsumim dhe anti-oksidim

Zvogëlim jashtëzakonisht i shkarkimeve në gazrat e shkarkimit

Kontrolli i shkëlqyer i acidit dhe depozitave

Specifikimet / Aprovimet

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31,MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 10W-40

Product Description

Premium quality engine oil formulated with the latest generation of base oil and additive technology, ensuring excellent anti wear and anti oxidation properties , and very good control of deposits. Its unique formulation and long-drain additive system offers superior protection and high engine performance over extended drain intervals for the model year 2010 and newer diesel Euro 2,3,4 engines turbocharging, intercooling equipped with after treatment devices such as Diesel Oxidation Catalysts (DOC), Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) system, as well as for previous model year diesel engines requiring API CJ-4 level oil.

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Excellent anti-wear and anti-oxidation properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent acid and deposits control

Specifications/Approvals

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 15W-40

Product Description

Premium quality engine oil formulated with the latest generation of base oil and additive technology, ensuring excellent anti wear and anti oxidation properties , and very good control of deposits. Its unique formulation and long-drain additive system offers superior protection and high engine performance over extended drain intervals for the model year 2010 and newer diesel Euro 2,3,4 engines turbocharging, intercooling equipped with after treatment devices such as Diesel Oxidation Catalysts(DOC), Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) system, as well as for previous model year diesel engines requiring API CJ-4 level oil

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Excellent anti-wear and anti-oxidation properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent acid and deposits control

Specifications/Approvals

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA,Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 20W-50

Product Description

Premium quality engine oil formulated with the latest generation of base oil and additive technology, ensuring excellent anti wear and anti oxidation properties, and very good control of deposits. Its unique formulation and long-drain additive system offers superior protection and high engine performance over extended drain intervals for the model year 2010 and newer diesel Euro 2,3,4 engines turbocharging, intercooling equipped with after treatment devices such as Diesel Oxidation Catalysts(DOC), Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) system, as well as for previous model year diesel engines requiring API CJ-4 level oil.

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Excellent anti-wear and anti-oxidation properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent acid and deposits control

Specifications/Approvals

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31,MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

10W-40

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 10W-40

Product Description

Premium quality engine oil formulated with the latest generation of base oil and additive technology, ensuring excellent anti wear and anti oxidation properties , and very good control of deposits. Its unique formulation and long-drain additive system offers superior protection and high engine performance over extended drain intervals for the model year 2010 and newer diesel Euro 2,3,4 engines turbocharging, intercooling equipped with after treatment devices such as Diesel Oxidation Catalysts (DOC), Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) system, as well as for previous model year diesel engines requiring API CJ-4 level oil.

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Excellent anti-wear and anti-oxidation properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent acid and deposits control

Specifications/Approvals

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

15W-40

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 15W-40

Product Description

Premium quality engine oil formulated with the latest generation of base oil and additive technology, ensuring excellent anti wear and anti oxidation properties , and very good control of deposits. Its unique formulation and long-drain additive system offers superior protection and high engine performance over extended drain intervals for the model year 2010 and newer diesel Euro 2,3,4 engines turbocharging, intercooling equipped with after treatment devices such as Diesel Oxidation Catalysts(DOC), Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) system, as well as for previous model year diesel engines requiring API CJ-4 level oil

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Excellent anti-wear and anti-oxidation properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent acid and deposits control

Specifications/Approvals

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31, MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA,Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

20W-50

TRUCK PREMIUM ULTRA HEAVY DUTY 20W-50

Product Description

Premium quality engine oil formulated with the latest generation of base oil and additive technology, ensuring excellent anti wear and anti oxidation properties, and very good control of deposits. Its unique formulation and long-drain additive system offers superior protection and high engine performance over extended drain intervals for the model year 2010 and newer diesel Euro 2,3,4 engines turbocharging, intercooling equipped with after treatment devices such as Diesel Oxidation Catalysts(DOC), Diesel Particulate Filters (DPF) and Selective Catalytic Reduction (SCR) system, as well as for previous model year diesel engines requiring API CJ-4 level oil.

Benefits

 Extended Long drain intervals

 Excellent anti-wear and anti-oxidation properties

 Extremely reducing emissions in exhaust gases

 Excellent acid and deposits control

Specifications/Approvals

API SN/SM, API CJ4/CI4+/CH4/CG4/CF4, ACEA E9/E7, MB 228.31,MAN M 3575, RENAULT RLD 3, VOLVO VDS 4/VDS 3, MTU Type 2.1, CAT ECF-3/ECF-2/ECF 1-a, DEUTZ DQC III-10-LA, Cummins CES 20081, Mack EO-O Premium Plus, MACK EO-O PP-07, Detroit Diesel DDC 93K218

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD

TRUCK SHPD

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-30

Përshkrimi i produktit

Vaj i kualitetit premium Super Performancë Diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës të dizenjuar për Euro I, II & III si dhe shumicën e motorrave të naftës Euro IV & V te pajisur me sistem emetimi gazi qarkullues (EGR) sistem selektiv reduktimi kataliktik (SCR). Rekomandohet vecanërisht për automjete që operojnë në një gamë të gjerë temperaturash.

Benefitet

 Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj i kualitetit premium Super Performancë Diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës të dizenjuar për Euro I, II & III si dhe shumicën e motorrave të naftës Euro IV & V te pajisur me sistem emetimi gazi qarkullues (EGR) sistem selektiv reduktimi kataliktik (SCR). Rekomandohet vecanërisht për automjete që operojnë në një gamë të gjerë temperaturash.

Benefitet

Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3,MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 15W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i kualitetit premium super performance diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës. I zhvilluar me vajra bazë të teknologjisë më të fundit sintetike siguron: performancë të lartë, kontroll të avancuar ndaj papastërtive dhe konsumimit, ndezje të lehtë në temperatura të ulta, konsum të ulët vaji dhe karburanti.

Benefitet

Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2,RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 20W-50

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i kualitetit premium super performance diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës. I zhvilluar me vajra bazë të teknologjisë më të fundit sintetike siguron: performancë të lartë, kontroll të avancuar ndaj papastërtive dhe konsumimit, ndezje të lehtë në temperatura të ulta, konsum të ulët vaji dhe karburanti.

Benefitet

Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SHPD 10W-30

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-30

Përshkrimi i produktit

Vaj i kualitetit premium Super Performancë Diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës të dizenjuar për Euro I, II & III si dhe shumicën e motorrave të naftës Euro IV & V te pajisur me sistem emetimi gazi qarkullues (EGR) sistem selektiv reduktimi kataliktik (SCR). Rekomandohet vecanërisht për automjete që operojnë në një gamë të gjerë temperaturash.

Benefitet

 Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SHPD 10W-40

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj i kualitetit premium Super Performancë Diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës të dizenjuar për Euro I, II & III si dhe shumicën e motorrave të naftës Euro IV & V te pajisur me sistem emetimi gazi qarkullues (EGR) sistem selektiv reduktimi kataliktik (SCR). Rekomandohet vecanërisht për automjete që operojnë në një gamë të gjerë temperaturash.

Benefitet

Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3,MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SHPD 15W-40

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 15W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i kualitetit premium super performance diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës. I zhvilluar me vajra bazë të teknologjisë më të fundit sintetike siguron: performancë të lartë, kontroll të avancuar ndaj papastërtive dhe konsumimit, ndezje të lehtë në temperatura të ulta, konsum të ulët vaji dhe karburanti.

Benefitet

Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2,RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SHPD 20W-50

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 20W-50

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i kualitetit premium super performance diesel (SHPD) që përmbush të gjitha specifikimet e motorrave të avancuar të naftës. I zhvilluar me vajra bazë të teknologjisë më të fundit sintetike siguron: performancë të lartë, kontroll të avancuar ndaj papastërtive dhe konsumimit, ndezje të lehtë në temperatura të ulta, konsum të ulët vaji dhe karburanti.

Benefitet

Performancë të besueshme

 Kontroll i përparuar i blozës dhe konsumimit

 Startim i lehtë ne të ftohtë

 Konsum i ulët i vajit dhe karburantit

 Intervale te gjata te kullimit

Specifikimet / Aprovimet

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-30

Product Description

Premium Quality Oil Super Performance Diesel (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines design of Euro I,II & III and most of Euro IV & V diesel engines equipped with exhaust gas recirculation system (EGR) or selective catalyctive reduction system (SCR). It is strongly recomended for vehicles that operate in a wide temperature range.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Product Description

Premium Quality Oil Super Performance Diesel (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines design of Euro I,II & III and most of Euro IV & V diesel engines equipped with exhaust gas recirculation system (EGR) or selective catalyctive reduction system (SCR). It is strongly recomended for vehicles that operate in a wide temperature range.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3,MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 15W-40

Product Description

Premium Quality Super Performance Diesel Motor Oil (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines. Enhanced with synthetic technology base oils provide: Reliable performance, andvanced soot and wear control, easy cold start, low oil and fuel consumption.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2,RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 20W-50

Product Description

Premium Quality Super Performance Diesel Motor Oil (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines. Enhanced with synthetic technology base oils provide: Reliable performance, andvanced soot and wear control, easy cold start, low oil and fuel consumption.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

10W-30

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-30

Product Description

Premium Quality Oil Super Performance Diesel (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines design of Euro I,II & III and most of Euro IV & V diesel engines equipped with exhaust gas recirculation system (EGR) or selective catalyctive reduction system (SCR). It is strongly recomended for vehicles that operate in a wide temperature range.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

10W-40

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 10W-40

Product Description

Premium Quality Oil Super Performance Diesel (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines design of Euro I,II & III and most of Euro IV & V diesel engines equipped with exhaust gas recirculation system (EGR) or selective catalyctive reduction system (SCR). It is strongly recomended for vehicles that operate in a wide temperature range.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3,MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

15W-40

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 15W-40

Product Description

Premium Quality Super Performance Diesel Motor Oil (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines. Enhanced with synthetic technology base oils provide: Reliable performance, andvanced soot and wear control, easy cold start, low oil and fuel consumption.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2,RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

20W-50

TRUCK SHPD SYNTHETIC TECHNOLOGY 20W-50

Product Description

Premium Quality Super Performance Diesel Motor Oil (SHPD) that meets the requirements of advanced diesel engines. Enhanced with synthetic technology base oils provide: Reliable performance, andvanced soot and wear control, easy cold start, low oil and fuel consumption.

Benefits

 Reliable performance

 Advanced soot and wear control

 Easy cold start

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4,ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CAT ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY

TRUCK UHD

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-30

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i performancës së lartë për automjete me motorra të fuqishëm nafte. Rekomandohet për motorra nafte të tonazhit të lartë dhe mjete agrikulture që operojnë në kushte të ndryshme pune. Ofron një nivel të lartë pastërtie, mbrojtje kundra ndryshkut dhe oksidimit, kontroll ndaj tymit, blozës dhe eliminimin e papastërtive.

Benefitet

 Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i performancës së lartë për automjete me motorra të fuqishëm nafte. Rekomandohet për motorra nafte të tonazhit të lartë dhe mjete agrikulture që operojnë në kushte të ndryshme pune. Ofron një nivel të lartë pastërtie, mbrojtje kundra ndryshkut dhe oksidimit, kontroll ndaj tymit, blozës dhe eliminimin e papastërtive.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 15W-40

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant universal motorri i performancës së lartë i përshtatshëm për përdorim në motorra nafte dhe benzine në një gamë të gjerë aplikimesh. Është prodhuar sipas zhvillimeve teknologjike më të fundit ku siguron mbrojtje dhe lubrifikim perfekt ndaj konsumit.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W-50

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant universal i performancës së lartë i përshtatshëm për përdorim në motorra nafte dhe benzine në një gamë te gjerë aplikimesh. Është prodhuar sipas zhvillimeve teknologjike më te fundit ku siguron mbrojtje dhe lubrifikim perfekt ndaj konsumit.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

UHD 10W-30

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-30

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i performancës së lartë për automjete me motorra të fuqishëm nafte. Rekomandohet për motorra nafte të tonazhit të lartë dhe mjete agrikulture që operojnë në kushte të ndryshme pune. Ofron një nivel të lartë pastërtie, mbrojtje kundra ndryshkut dhe oksidimit, kontroll ndaj tymit, blozës dhe eliminimin e papastërtive.

Benefitet

 Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

UHD 10W-40

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-40

Përshkrimi i produktit

Vaj motorri i performancës së lartë për automjete me motorra të fuqishëm nafte. Rekomandohet për motorra nafte të tonazhit të lartë dhe mjete agrikulture që operojnë në kushte të ndryshme pune. Ofron një nivel të lartë pastërtie, mbrojtje kundra ndryshkut dhe oksidimit, kontroll ndaj tymit, blozës dhe eliminimin e papastërtive.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

UHD 15W-40

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 15W-40

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant universal motorri i performancës së lartë i përshtatshëm për përdorim në motorra nafte dhe benzine në një gamë të gjerë aplikimesh. Është prodhuar sipas zhvillimeve teknologjike më të fundit ku siguron mbrojtje dhe lubrifikim perfekt ndaj konsumit.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

UHD 20W-50

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W-50

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant universal i performancës së lartë i përshtatshëm për përdorim në motorra nafte dhe benzine në një gamë te gjerë aplikimesh. Është prodhuar sipas zhvillimeve teknologjike më te fundit ku siguron mbrojtje dhe lubrifikim perfekt ndaj konsumit.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumit të motorit

 Kontrolli shumë i mirë i depozitave dhe veti pastëruese të motorit

 Mixed fleet applications

Specifikimet / Aprovimet

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-30

Product Description

High performance motor oil for heavy duty. Recommended for high tonage diesel engines and farming equipment that operate under varying working conditions. Offers high level of cleaniness, protection against rust and oxidation, soot control and sludge elimination.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-40

Product Description

High performance motor oil for heavy duty. Recommended for high tonage diesel engines and farming equipment that operate under varying working conditions. Offers high level of cleaniness, protection against rust and oxidation, soot control and sludge elimination.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 15W-40

Product Description

High performance universal engine lubricant suitable for use in diesel and gasoline engines in a variety of applications.It is produced according to the latest developments which ensures perfect lubrication and wear protection.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W-50

Product Description

High performance universal engine lubricant suitable for use in diesel and gasoline engines in a variety of applications. It is produced according to the latest developments which ensures perfect lubrication and wear protection.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

10W-30

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-30

Product Description

High performance motor oil for heavy duty. Recommended for high tonage diesel engines and farming equipment that operate under varying working conditions. Offers high level of cleaniness, protection against rust and oxidation, soot control and sludge elimination.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

10W-40

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 10W-40

Product Description

High performance motor oil for heavy duty. Recommended for high tonage diesel engines and farming equipment that operate under varying working conditions. Offers high level of cleaniness, protection against rust and oxidation, soot control and sludge elimination.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/ CF4/ CF/ SJ, ACEA: E2/ B2/ A3, MB 228.1/ 229.1VW 501.00/ 505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/ EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

15W-40

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 15W-40

Product Description

High performance universal engine lubricant suitable for use in diesel and gasoline engines in a variety of applications.It is produced according to the latest developments which ensures perfect lubrication and wear protection.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

20W-50

TRUCK UNIVERSAL HEAVY DUTY 20W-50

Product Description

High performance universal engine lubricant suitable for use in diesel and gasoline engines in a variety of applications. It is produced according to the latest developments which ensures perfect lubrication and wear protection.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Mixed fleet applications

Specifications/Approvals

API CG4/CF4/CF/SJ, ACEA E2/B2/A3, MB 228.1/229.1, VW 501.00/505.00, MTU Type 1, VOLVO VDS, MAN 271, MACK EO-L/EO-L+

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK MULTIGRADE

TRUCK MG

TRUCK MULTIGRADE 15W-40

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant multigradë i kualitetit të lartë formuluar për të përmbushur kërkesa të moderuara për disa tipe makinash. Mund të përdoret gjatë gjithë vitit në motorra nafte me aspirim natyral dhe turbin me injekson indirekt. I përshtatshëm edhe për mjete benzine të pajisura me karburator.

Benefitet

 Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumimit të motorit

 Kontroll shumë i mirë i depozitimeve dhe veti pastruese të motorit

 Përmirësimi i mbylljes së motorit

Specifikime / Aprovime

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK MULTIGRADE 20W-50

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant multigradë i kualitetit të lartë formuluar për të përmbushur kërkesa të moderuara për disa tipe makinash. Mund të përdoret gjatë gjithë vitit në motorra nafte me aspirim natyral dhe turbin me injekson indirekt. I përshtatshëm edhe për mjete benzine të pajisura me karburator.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumimit të motorit

 Kontroll shumë i mirë i depozitimeve dhe veti pastruese të motorit

 Përmirësimi i mbylljes së motorit

Specifikime / Aprovime

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MG 15W-40

TRUCK MULTIGRADE 15W-40

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant multigradë i kualitetit të lartë formuluar për të përmbushur kërkesa të moderuara për disa tipe makinash. Mund të përdoret gjatë gjithë vitit në motorra nafte me aspirim natyral dhe turbin me injekson indirekt. I përshtatshëm edhe për mjete benzine të pajisura me karburator.

Benefitet

 Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumimit të motorit

 Kontroll shumë i mirë i depozitimeve dhe veti pastruese të motorit

 Përmirësimi i mbylljes së motorit

Specifikime / Aprovime

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MG 20W-50

TRUCK MULTIGRADE 20W-50

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant multigradë i kualitetit të lartë formuluar për të përmbushur kërkesa të moderuara për disa tipe makinash. Mund të përdoret gjatë gjithë vitit në motorra nafte me aspirim natyral dhe turbin me injekson indirekt. I përshtatshëm edhe për mjete benzine të pajisura me karburator.

Benefitet

Stabilitet i lartë oksidimi

 Mbrojtje e avancuar e konsumimit të motorit

 Kontroll shumë i mirë i depozitimeve dhe veti pastruese të motorit

 Përmirësimi i mbylljes së motorit

Specifikime / Aprovime

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK MULTIGRADE 15W-40

Product Description

High quality multigrade lubricant formulated to meet moderate requirements of certain vehicles. It can be used all year round for naturally aspirated and turbo-charged indirect injection diesel engines. Suitable for gasoline vehicles fitted with a carburetter.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Improved engine sealing

Specifications/Approvals

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK MULTIGRADE 20W-50

Product Description

High quality multigrade lubricant formulated to meet moderate requirements of certain vehicles. It can be used all year round for naturally aspirated and turbo-charged indirect injection diesel engines. Suitable for gasoline vehicles fitted with a carburetter.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Improved engine sealing

Specifications/Approvals

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MG 15W-40

TRUCK MULTIGRADE 15W-40

Product Description

High quality multigrade lubricant formulated to meet moderate requirements of certain vehicles. It can be used all year round for naturally aspirated and turbo-charged indirect injection diesel engines. Suitable for gasoline vehicles fitted with a carburetter.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Improved engine sealing

Specifications/Approvals

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MG 20W-50

TRUCK MULTIGRADE 20W-50

Product Description

High quality multigrade lubricant formulated to meet moderate requirements of certain vehicles. It can be used all year round for naturally aspirated and turbo-charged indirect injection diesel engines. Suitable for gasoline vehicles fitted with a carburetter.

Benefits

 High oxidation stability

 Advanced engine wear protection

 Very good deposits control and engine cleanness properties

 Improved engine sealing

Specifications/Approvals

API CD/SF, ACEA E2,MB 227.1/228.0, MIL-L 2104D/46152B, MAN 270, MTU Type 1

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIGRADE

TRUCK UNIGRADE

TRUCK UNIGRADE HD 10W

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

 Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIGRADE HD 20

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIGRADE HD 30

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIGRADE HD 40

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIGRADE HD 50

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK HD 10W

TRUCK UNIGRADE HD 10W

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

 Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK HD 20

TRUCK UNIGRADE HD 20

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK HD 30

TRUCK UNIGRADE HD 30

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK HD 40

TRUCK UNIGRADE HD 40

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK HD 50

TRUCK UNIGRADE HD 50

Përshkrimi i produktit

Lubrifikant monogradë i kualitetit të lartë për motorra me katër-kohë nafte dhe benzine. Siguron mbrojtje totale dhe performancë të lartë në të gjitha kushtet. I përshtatshëm për motorra stacionar diesel & benzine, me aspirim natyral ose turbinë.

Benefitet

Pastërti të lartë e motorit

 Mbrojtje shumë e mirë ndaj korrozionit

 Veti shumë të mira detergjente dhe dispersante

Specifikimet / Aprovimet

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIGRADE HD 10W

Product Description

High quality monograde lubricant for 4 stroke diesel and gasoline engines. Ensures total protection and high performance under any condition . Suitable for high-output diesel and gasoline engines, naturally aspirated or turbo charged.

Benefits

 Superior engine cleanliness

 Very good corrosion protection

 Very good detergency and dispersant properties

Specifications/Approvals

API CF/CF2/SF,ACEA E2,MB 228.0,MAN 270,MTU Type 1,ALLISON C-4,Caterpillar TO-2

Packages

10L 20L 208L

Downloads

TRUCK UNIGRADE HD 20

Product Description

High quality monograde lubricant for 4 stroke diesel and gasoline engines. Ensures total protection and high performance under any condition . Suitable for high-output diesel and gasoline engines, naturally aspirated or turbo charged.

Benefits

 Superior engine cleanliness