MARINE LOW SPEED ENGINES

MARINE HD 4060

Përshkrim i produktit

Superior Quality Lubricant, especially designed for use in heavy duty slow speed crosshead turbocharged engines. Formulated from high quality base stocks and additives with TBN 55, it meets the demanding requirements and necessary performance characteristics of cylinder lubrication of turbocharged engines operating on high residual fuels containing a maximum sulfur 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 40

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 5070

Përshkrim i produktit

Lubrifikant i kualitetit superior, dizenjuar për përdorim në motorra shumë të rëndë me shpejtës të ulët “crosshead”. Formuluar nga vajra bazë të kualitetit të lartë dhe aditivë me TBN 55, përmbush kërkesat dhe karakteristikat më të domosdoshme të performancës për lubrifikimin e cilindrave të motorrave turbo që operojnë me karburantë që përmbajnë squfur deri maksimumi 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 50

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4060

MARINE HD 4060

Përshkrim i produktit

Superior Quality Lubricant, especially designed for use in heavy duty slow speed crosshead turbocharged engines. Formulated from high quality base stocks and additives with TBN 55, it meets the demanding requirements and necessary performance characteristics of cylinder lubrication of turbocharged engines operating on high residual fuels containing a maximum sulfur 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 40

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 5070

MARINE HD 5070

Përshkrim i produktit

Lubrifikant i kualitetit superior, dizenjuar për përdorim në motorra shumë të rëndë me shpejtës të ulët “crosshead”. Formuluar nga vajra bazë të kualitetit të lartë dhe aditivë me TBN 55, përmbush kërkesat dhe karakteristikat më të domosdoshme të performancës për lubrifikimin e cilindrave të motorrave turbo që operojnë me karburantë që përmbajnë squfur deri maksimumi 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 50

 

 

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE LOW SPEED ENGINES

MARINE HD 4060

Product Description

Superior Quality Lubricant, especially designed for use in heavy duty slow speed crosshead turbocharged engines. Formulated from high quality base stocks and additives with TBN 55, it meets the demanding requirements and necessary performance characteristics of cylinder lubrication of turbocharged engines operating on high residual fuels containing a maximum sulfur 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 40

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 5070

Product Description

Superior Quality Lubricant, especially designed for use in heavy duty slow speed crosshead turbocharged engines. Formulated from high quality base stocks and additives with TBN 55, it meets the demanding requirements and necessary performance characteristics of cylinder lubrication of turbocharged engines operating on high residual fuels containing a maximum sulfur 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 50

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4060

MARINE HD 4060

Product Description

Superior Quality Lubricant, especially designed for use in heavy duty slow speed crosshead turbocharged engines. Formulated from high quality base stocks and additives with TBN 55, it meets the demanding requirements and necessary performance characteristics of cylinder lubrication of turbocharged engines operating on high residual fuels containing a maximum sulfur 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 40

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 5070

MARINE HD 5070

Product Description

Superior Quality Lubricant, especially designed for use in heavy duty slow speed crosshead turbocharged engines. Formulated from high quality base stocks and additives with TBN 55, it meets the demanding requirements and necessary performance characteristics of cylinder lubrication of turbocharged engines operating on high residual fuels containing a maximum sulfur 4,5%.

Benefits

 Very high TBN level

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

Specifications/Approvals

SAE 50

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE MEDIUM SPEED ENGINES

MARINE HD 3012

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 4012

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 5012

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 3016

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 4016

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 5016

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 3030

Përshkrim i produktit

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 4030

Përshkrim i produktit

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 3012

MARINE HD 3012

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4012

MARINE HD 4012

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 5012

MARINE HD 5012

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 3016

MARINE HD 3016

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4016

MARINE HD 4016

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 5016

MARINE HD 5016

Përshkrim i produktit

Vaj motorri marine i kualitetit premium, vecanërisht i dizenjuar vecanërisht për motorrat e naftës me piston të shpejtësisë mesatare dhe të lartë që operojnë në kushte rënda. Ofron pastrim të shkëlqyeshëm dhe stabilitet superior termik dhe ndaj oksidimit. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 3030

MARINE HD 3030

Përshkrim i produktit

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4030

MARINE HD 4030

Përshkrim i produktit

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE MEDIUM SPEED ENGINES

MARINE HD 3012

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 4012

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 5012

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 3016

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 4016

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 5016

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 3030

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HD 4030

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 3012

MARINE HD 3012

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4012

MARINE HD 4012

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 5012

MARINE HD 5012

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 3016

MARINE HD 3016

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4016

MARINE HD 4016

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 5016

MARINE HD 5016

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 3030

MARINE HD 3030

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

HD 4030

MARINE HD 4030

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, especially designed for rated and medium speed trunk piston diesel engines operating under severe conditions. It offers excellent detergency and superior thermal and oxidation stability. It meets the following performance standards: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etc.

Benefits

 Excellent dispersion characteristics

 Very good anti foam properties

 Superior demulsibility protection

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good wear protection

Specifications/Approvals

API CD/ CF

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HIGH SPEED ENGINES

MARINE SAE 15W40

Përshkrim i produktit

Vaj motorri për mjete detare i cilësisë premium, formuluar nga vajra bazë të kualitetit të lartë me paketë aditivësh moderne. I përshtatshëm për motorra të shpejtësisë së lartë turbo që operojnë në kushte të rënda. Mbron pistonin dhe unazën e pistonit ndaj zmaltit, mbetjeve dhe gërvishjes, redukton konsumimin e vajit dhe ofron ndezje të lehtë dhe lubrifikim të menjëhershëm në temperatura të ulta. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent detergency characteristics

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good anti-wear properties

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05, PERKINS, DETROIT DIESEL, SKL

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SAE 15W40

MARINE SAE 15W40

Përshkrim i produktit

Vaj motorri për mjete detare i cilësisë premium, formuluar nga vajra bazë të kualitetit të lartë me paketë aditivësh moderne. I përshtatshëm për motorra të shpejtësisë së lartë turbo që operojnë në kushte të rënda. Mbron pistonin dhe unazën e pistonit ndaj zmaltit, mbetjeve dhe gërvishjes, redukton konsumimin e vajit dhe ofron ndezje të lehtë dhe lubrifikim të menjëhershëm në temperatura të ulta. Përmbush standartet e performancës si më poshtë: MAN, B&W, PIELSTICK, DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS, VOLVO, etj.

Benefits

 Excellent detergency characteristics

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good anti-wear properties

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05, PERKINS, DETROIT DIESEL, SKL

Packages

10L 20L 208L

Downloads

MARINE HIGH SPEED ENGINES

MARINE SAE 15W40

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, formulated from high quality base oils with modern additive package especially for high speed turbocharged engines operating under severe conditions in marine applications. Recommended for a wide range of engines manufactured by: CATERPILLAR, DETROIT DIESEL, CUMMINS ,MAN, VOLVO ,MERCEDES-BENZ,JOHN DEERE,YANNAR, PIELSTICK, DEUTZ, MERCURY etc

Benefits

 Excellent detergency characteristics

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good anti-wear properties

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05, PERKINS, DETROIT DIESEL, SKL

Packages

10L 20L 208L

Downloads

SAE 15W40

MARINE SAE 15W40

Product Description

Premium Quality Marine Motor Oil, formulated from high quality base oils with modern additive package especially for high speed turbocharged engines operating under severe conditions in marine applications. Recommended for a wide range of engines manufactured by: CATERPILLAR, DETROIT DIESEL, CUMMINS ,MAN, VOLVO ,MERCEDES-BENZ,JOHN DEERE,YANNAR, PIELSTICK, DEUTZ, MERCURY etc

Benefits

 Excellent detergency characteristics

 Outstanding thermal and oxidation stability

 Very good anti-wear properties

 Low oil and fuel consumption

 Long drain intervals

Specifications/Approvals

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7/E5/E3, MB 228.3/229.1, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MTU Type 2, RENAULT RLD/RLD-2, DAF SHPD, CUMMINS CES 20076/20077/20078, CATERPILLAR ECF-2/ECF-1-a, ZF TE-ML-07C, MACK EO-M+, GLOBAL DHD-1, DEUTZ DQC II-05, PERKINS, DETROIT DIESEL, SKL

Packages

10L 20L 208L

Downloads