2T TWO-STROKE MOTOCYCLE OIL

2T MOTO ELITE SYNTHETIC

Përshkrim i produktit

Vaj plotësisht sintetik projektuar për ata që absolutisht kërkojnë më të mirën për motocikletën e tyre. Me baza tepër të rafinuara dhe me aditivë pa përmbajtje hiri, ështe i përshtatshëm për mishelim në të gjitha stinët për sistemet lubrifikuese me injeksion të motocikletave me 2-kohë, motokultivatorëve, sharrave elektrike me zinxhirë, etj. Ul ndjeshëm formimin e tymit.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC/ FD, ISO-L-EGD

Packages

 1L

Downloads

2T COMPETITION SEMISYNTH

Përshkrim i produktit

Vaj gjysëm sintetik i performancës së lartë. Projektuar me një përzierje bazash minerale dhe sintetike, kombinuar me aditivë modernë pa përmbajtje hiri. Arrin përzierje perfekte me karburantin në të gjitha stinët duke reduktuar formimin e tymit.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T SUPER TWO STROKE SCOOTER

Përshkrim i produktit

Kappa SUPER 2T është projektuar specifikisht për të plotësuar kërkesat e vecanta për të gjithë motoscooter-at e teknologjisë së fundit me 2-kohë. Garanton kontroll superior ndaj bllokimit të shkaktuar nga mbetjet duke zvogëluar formimin e tymit.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TC, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T MINERAL MULTIMIX

Përshkrim i produktit

Vaj mineral për motorra me 2 kohë, i përshtatshëm për tu përdorur në motocikleta, scootera, gjeneratorë, kompresorë, pompa, kositëse bari, mjete marine me 2 kohë, motosharra dhe makineri të tjera që nuk kanë kërkesa të larta ndaj rendimentit dhe performancës. Siguron një mbrojtje të lartë ndaj oksidimit dhe konsumit.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TB, JASO FB, ISO-L-EGB

Packages

1L

Downloads

2T CLASSIC SUPER MIX

Përshkrim i produktit

Vaj mineral I destinuar për lubrifikimin “ me perzierje” për të gjithë motorrët tradicionalë me 2-kohë me benzinë, me ftohje me ajër ose ujë, si motocikleta,moto kultivatorë,moto sharra etj. Për tu përdorur në përzierje me benzinën sipas përqindjeve të rekomanduara nga konstruktorët. Raporti i dozimit i rekomanduar është 1:50.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API TA ,ISO-L-EGB , JASO FA

Packages

1L

Downloads

2T MES

2T MOTO ELITE SYNTHETIC

Përshkrim i produktit

Vaj plotësisht sintetik projektuar për ata që absolutisht kërkojnë më të mirën për motocikletën e tyre. Me baza tepër të rafinuara dhe me aditivë pa përmbajtje hiri, ështe i përshtatshëm për mishelim në të gjitha stinët për sistemet lubrifikuese me injeksion të motocikletave me 2-kohë, motokultivatorëve, sharrave elektrike me zinxhirë, etj. Ul ndjeshëm formimin e tymit.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC/ FD, ISO-L-EGD

Packages

 1L

Downloads

2T CS

2T COMPETITION SEMISYNTH

Përshkrim i produktit

Vaj gjysëm sintetik i performancës së lartë. Projektuar me një përzierje bazash minerale dhe sintetike, kombinuar me aditivë modernë pa përmbajtje hiri. Arrin përzierje perfekte me karburantin në të gjitha stinët duke reduktuar formimin e tymit.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T STSS

2T SUPER TWO STROKE SCOOTER

Përshkrim i produktit

Kappa SUPER 2T është projektuar specifikisht për të plotësuar kërkesat e vecanta për të gjithë motoscooter-at e teknologjisë së fundit me 2-kohë. Garanton kontroll superior ndaj bllokimit të shkaktuar nga mbetjet duke zvogëluar formimin e tymit.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TC, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T MM

2T MINERAL MULTIMIX

Përshkrim i produktit

Vaj mineral për motorra me 2 kohë, i përshtatshëm për tu përdorur në motocikleta, scootera, gjeneratorë, kompresorë, pompa, kositëse bari, mjete marine me 2 kohë, motosharra dhe makineri të tjera që nuk kanë kërkesa të larta ndaj rendimentit dhe performancës. Siguron një mbrojtje të lartë ndaj oksidimit dhe konsumit.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TB, JASO FB, ISO-L-EGB

Packages

1L

Downloads

2T CSM

2T CLASSIC SUPER MIX

Përshkrim i produktit

Vaj mineral I destinuar për lubrifikimin “ me perzierje” për të gjithë motorrët tradicionalë me 2-kohë me benzinë, me ftohje me ajër ose ujë, si motocikleta,moto kultivatorë,moto sharra etj. Për tu përdorur në përzierje me benzinën sipas përqindjeve të rekomanduara nga konstruktorët. Raporti i dozimit i rekomanduar është 1:50.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API TA ,ISO-L-EGB , JASO FA

Packages

1L

Downloads

2T TWO-STROKE MOTOCYCLE OIL

2T MOTO ELITE SYNTHETIC

Product Description

Fully synthetic oil projected for those requiring absolutely the best for their motorcycles. With refined bases and ashless additives, it is suitable for all season premix or injection lubrication system of 2-stroke motorcycles, landscape equipment, chainsaw’s, etc. Considerably reduces smoke formation.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC/ FD, ISO-L-EGD

Packages

 1L

Downloads

2T COMPETITION SEMISYNTH

Product Description

Semi synthetic high performance oil. Projected with a blend of mineral & synthetic bases, combined with modern ashless additives, achieves perfect all seasons mixing with fuel, reducting smoke formation.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T SUPER TWO STROKE SCOOTER

Product Description

Kappa SUPER 2T is specifically projected to fulfill the special requirements to all 2-stroke motoscooters of the latest technology. Guarantees superior control against clogging due to sludge and smoke formation.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TC, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T MINERAL MULTIMIX

Product Description

Mineral oil for 2-stroke motorcycles. Suitable for use on scooters, generators, compressors, pumps, lawn mowers, chainsaws, 2-stroke marine equipment and other machinery without great demands of work or performance. Ensures high protection against oxidation and consumption.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TB, JASO FB, ISO-L-EGB

Packages

 1L

Downloads

2T CLASSIC SUPER MIX

Product Description

Mineral oil intended for “premix” lubrication of all conventional two-cycle, air-cooled gasoline engines in motorcycles, motorbikes, mopeds, motocultivators, chainsaws etc. To be used in a mixture with gasoline at the percentages provided by the manufacturers .The recommended Oil -to-Fuel Ratio is 1:50.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API TA ,ISO-L-EGB , JASO FA

Packages

1L

Downloads

2T MES

2T MOTO ELITE SYNTHETIC

Product Description

Fully synthetic oil projected for those requiring absolutely the best for their motorcycles. With refined bases and ashless additives, it is suitable for all season premix or injection lubrication system of 2-stroke motorcycles, landscape equipment, chainsaw’s, etc. Considerably reduces smoke formation.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC/ FD, ISO-L-EGD

Packages

 1L

Downloads

2T CS

2T COMPETITION SEMISYNTH

Product Description

Semi synthetic high performance oil. Projected with a blend of mineral & synthetic bases, combined with modern ashless additives, achieves perfect all seasons mixing with fuel, reducting smoke formation.

Benefits

 Very good anti-wear and anti-corrosion protection

 Smoke formation reducing

 Strong cleaning properties

 Low exhaust emission levels

Specifications/Approvals

API TC+, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T STSS

2T SUPER TWO STROKE SCOOTER

Product Description

Kappa SUPER 2T is specifically projected to fulfill the special requirements to all 2-stroke motoscooters of the latest technology. Guarantees superior control against clogging due to sludge and smoke formation.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TC, JASO FC, ISO-L-EGC

Packages

 1L

Downloads

2T MM

2T MINERAL MULTIMIX

Product Description

Mineral oil for 2-stroke motorcycles. Suitable for use on scooters, generators, compressors, pumps, lawn mowers, chainsaws, 2-stroke marine equipment and other machinery without great demands of work or performance. Ensures high protection against oxidation and consumption.

Benefits

 Perfect lubrication of all motor parts

 Very good detergency

 Ensures optimal engine performance

 Very limited formation of smoke

Specifications/Approvals

API TB, JASO FB, ISO-L-EGB

Packages

 1L

Downloads

2T CSM

2T CLASSIC SUPER MIX

Product Description

Mineral oil intended for “premix” lubrication of all conventional two-cycle, air-cooled gasoline engines in motorcycles, motorbikes, mopeds, motocultivators, chainsaws etc. To be used in a mixture with gasoline at the percentages provided by the manufacturers .The recommended Oil -to-Fuel Ratio is 1:50.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API TA ,ISO-L-EGB , JASO FA

Packages

1L

Downloads

4T FOUR-STROKE MOTOCYCLE OIL

4T FOUR-STROKE MOTOCYCLE OIL

4T 5W40 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 10W40 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 10W60 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

 1L

Downloads

15W40 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 15W50 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 20W50 MOTO POWER

Përshkrim i produktit

Vaj lubrifikant multigradë i një cilësie të lartë për motorrat 4 kohësh. Agjentët e fuqishëm detersivë dhe kundër konsumit mbajnë të lartë presionin e vajit duke siguruar një mbrojtje ndaj korrozionit, oksidimit dhe shkumëzimit. I përshtatshëm për motorrat e garave dhe për trafikun e përditshëm urban dhe rural.

Benefits

 High and stable viscosity index

 Natural resistance against oxidation

 Minimal loss of friction

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 20W50 CLASSIC MOTO RIDE

Përshkrim i produktit

High Quality 4- Stroke engine oil formulated from a special selection of paraffinic base stocks and a high performance advanced additive technology ensuring excellent piston and ring deposit control at high temperature and high speed. Suitable for both classic and modern 4-stroke engines of motorcycles , air or water cooled, operating under most severe conditions and under different engine speeds and loads.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API SG , JASO MA

Packages

 1L

Downloads

5W-40 MR

4T 5W40 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

10W-40 MR

4T 10W40 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

10W-60 MR

4T 10W60 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

 1L

Downloads

15W-40 MR

15W40 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

15W-50 MR

4T 15W50 MOTO RACING

Përshkrim i produktit

Vaj sintetik për motorrat me 4-kohë. Përmes teknologjisë më të fundit, ky vaj siguron një mbrojtje optimale edhe në kushtet më ekstreme të temperaturës. Siguron kontroll të përkryer ndaj konsumit të vajit edhe në shpejtësi të mëdha. Ideuar për motorra sportiv & super-sportiv, KAPPA 4T MotoRacing vlersohet nga prodhuesit lider Europian & Japonez të motocikletave.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

20W-50 MP

4T 20W50 MOTO POWER

Përshkrim i produktit

Vaj lubrifikant multigradë i një cilësie të lartë për motorrat 4 kohësh. Agjentët e fuqishëm detersivë dhe kundër konsumit mbajnë të lartë presionin e vajit duke siguruar një mbrojtje ndaj korrozionit, oksidimit dhe shkumëzimit. I përshtatshëm për motorrat e garave dhe për trafikun e përditshëm urban dhe rural.

Benefits

 High and stable viscosity index

 Natural resistance against oxidation

 Minimal loss of friction

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

20W-50 CMR

4T 20W50 CLASSIC MOTO RIDE

Përshkrim i produktit

High Quality 4- Stroke engine oil formulated from a special selection of paraffinic base stocks and a high performance advanced additive technology ensuring excellent piston and ring deposit control at high temperature and high speed. Suitable for both classic and modern 4-stroke engines of motorcycles , air or water cooled, operating under most severe conditions and under different engine speeds and loads.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API SG , JASO MA

Packages

 1L

Downloads

4T 5W40 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 10W40 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 10W60 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

 1L

Downloads

15W40 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 15W50 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 20W50 MOTO POWER

Product Description

High quality multigrade lubricant oil for all 4-stroke engines. Powerfull additive agents, keeps high oil pressure ensuring protection against corrosion, oxidation and foaming. Suitable for race-bikes and for everyday urban and rural traffic.

Benefits

 High and stable viscosity index

 Natural resistance against oxidation

 Minimal loss of friction

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

4T 20W50 CLASSIC MOTO RIDE

Product Description

High Quality 4- Stroke engine oil formulated from a special selection of paraffinic base stocks and a high performance advanced additive technology ensuring excellent piston and ring deposit control at high temperature and high speed. Suitable for both classic and modern 4-stroke engines of motorcycles , air or water cooled, operating under most severe conditions and under different engine speeds and loads.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API SG , JASO MA

Packages

 1L

Downloads

5W-40 MR

4T 5W40 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

10W-40 MR

4T 10W40 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

10W-60 MR

4T 10W60 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

 1L

Downloads

15W-40 MR

15W40 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

15W-50 MR

4T 15W50 MOTO RACING

Product Description

Synthetic oil for 4-stroke engines. Through the latest technology, this lubricant ensures an optimal protection under the most extreme temperature conditions. Ensures excellent protection against oil consumption under high speed. Designed for sport & super-sport motocycles, KAPPA 4T MotoRacing is evalueted from European & Japanese motocycle manufactoring liders.

Benefits

 High viscosity index

 Maximum engine performance

 Low oil consumption

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SL, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

20W-50 MP

4T 20W50 MOTO POWER

Product Description

High quality multigrade lubricant oil for all 4-stroke engines. Powerfull additive agents, keeps high oil pressure ensuring protection against corrosion, oxidation and foaming. Suitable for race-bikes and for everyday urban and rural traffic.

Benefits

 High and stable viscosity index

 Natural resistance against oxidation

 Minimal loss of friction

 Outstanding engine cleanliness

Specifications/Approvals

API SJ, JASO MA2

Packages

1L

Downloads

20W-50 CMR

4T 20W50 CLASSIC MOTO RIDE

Product Description

High Quality 4- Stroke engine oil formulated from a special selection of paraffinic base stocks and a high performance advanced additive technology ensuring excellent piston and ring deposit control at high temperature and high speed. Suitable for both classic and modern 4-stroke engines of motorcycles , air or water cooled, operating under most severe conditions and under different engine speeds and loads.

Benefits

 Very good cleanness properties

 Very good self mixing

 Improved engine performance

Specifications/Approvals

API SG , JASO MA

Packages

 1L

Downloads

OUTBOARD

OUTBOARD

2T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads

4T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads

2T OUTBOARD

2T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads

4T OUTBOARD

4T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads

2T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads

4T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads

2T OUTBOARD

2T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads

4T OUTBOARD

4T OUTBOARD MARINE

Product Description

High performance lubricant, formulated especially for all types of two stroke outboard engines, including those of highest requirements. Advanced additive package protects cylinder, piston, muffler, sparkplug and the injection system against the smult formation.

Benefits

 Very good protection of the components

 Outstanding engine cleaness and durability

 Superb anti-wear properties

 Excellent corrosion and storage protection

Specifications/Approvals

API NMMA TC-WB, JASO FB

Packages

 1L

Downloads