PRODUKTE SPECIALE

PSF Power Steering Fluid

Përshkrim i produktit

Lëng special hidraulik i prodhuar me vajra bazë “hydrocracking”, me shtesa “PAO” dhe aditivë special kompleks. Formuluar veçanërisht për të pëmbushur kërkesat e pjesës më të madhe të sistemeve të drejtimit për mjetet aziatike, amerikane, dhe europiane. Formula e tij unike ruan pastër njësitë e sistemit të drejtimit, redukton zhurmën dhe konsumin e valvolave në një game të gjerë të temperaturave.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

Honda PSF, Toyota PSF EH, Hyundai PSF-3,KIA PSF-III, Nissan PSF II, Subaru PSF, Mazda PSF

Packages

1L

Downloads

GPSF Green Power Steering Fluid

Përshkrim i produktit

Lëng special me ngjyrë jeshile vecanërisht dizenjuar për grupin e timonit në VW, Audi, Seat dhe Skoda. Formuluar për të mbrojtur pjesët e pompës dhe sistemin shpërndarës në të cilën rezervuarët e këtyre mjeteve janë dizenjuar specifikisht për lëng me ngjyre jeshile.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, DIN 51524 Part 2, VW TL 521 46, G00400M2, MB 343.0, Audi, Seat, Skoda, Jaguar, Porsche, Saab, Volvo

 

 

 

 

Packages

1L

Downloads

LHM Fluid

Përshkrim i produktit

Lëng mineral special jeshil për sistemet hidraulike të frenave dhe sistemet e amortizimit, vecanërisht për modelet Citroen. Aditivët special sigurojne rrjedhshmëri ekstreme në temperatura të ulta dhe mbrojtie të shkëlqyer ndaj ndryshkut dhe korrozionit. Ky lëng mund të përdoret gjithashtu dhe në amortizatorët e disa modeleve “Rolls Royce”.

Benefits

 Low pour point

 Extremely high viscosity index

 Low viscosity at low temperatures

 Neutral behavior towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, FIAT 9.55597, NH 610 A, PSA B71 2710

 

 

 

Packages

1L

Downloads

ZH-M Fluid

Përshkrim i produktit

Vaj special hidraulik me bazë minerale për përdorim në amortizatorët hidraulik, grupin e timonit dhe sistemet e frenimit. Kombinimi i seleksionuar i aditivëve ofron një mbrojtie të sigurtë ndaj konsumit dhe vjetërimit, si dhe nje stabilitet të shkëlqyer ndaj oksidimit. KAPPA ZH-M është zhvilluar për përdorim në temperatura nga -40°C deri 100°C, në grupet e timonit, akset e pasme të drejtimit, stabilizatorët hidro pneumatik, amortizatorët dhe sistemet qëndrore hidraulike te automjeteve.

Benefits

 Very high viscosity index

 Reliable wear and ageing protection

 Exellent oxidation stability

 Neutral to seal agents

Specifications/Approvals

DIN 51524 T2, ISO 7308

 

 

 

 

Packages

1L

Downloads

PSF

PSF Power Steering Fluid

Përshkrim i produktit

Lëng special hidraulik i prodhuar me vajra bazë “hydrocracking”, me shtesa “PAO” dhe aditivë special kompleks. Formuluar veçanërisht për të pëmbushur kërkesat e pjesës më të madhe të sistemeve të drejtimit për mjetet aziatike, amerikane, dhe europiane. Formula e tij unike ruan pastër njësitë e sistemit të drejtimit, redukton zhurmën dhe konsumin e valvolave në një game të gjerë të temperaturave.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

Honda PSF, Toyota PSF EH, Hyundai PSF-3,KIA PSF-III, Nissan PSF II, Subaru PSF, Mazda PSF

Packages

1L

Downloads

GPSF

GPSF Green Power Steering Fluid

Përshkrim i produktit

Lëng special me ngjyrë jeshile vecanërisht dizenjuar për grupin e timonit në VW, Audi, Seat dhe Skoda. Formuluar për të mbrojtur pjesët e pompës dhe sistemin shpërndarës në të cilën rezervuarët e këtyre mjeteve janë dizenjuar specifikisht për lëng me ngjyre jeshile.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, DIN 51524 Part 2, VW TL 521 46, G00400M2, MB 343.0, Audi, Seat, Skoda, Jaguar, Porsche, Saab, Volvo

 

 

 

 

Packages

1L

Downloads

LHM

LHM Fluid

Përshkrim i produktit

Lëng mineral special jeshil për sistemet hidraulike të frenave dhe sistemet e amortizimit, vecanërisht për modelet Citroen. Aditivët special sigurojne rrjedhshmëri ekstreme në temperatura të ulta dhe mbrojtie të shkëlqyer ndaj ndryshkut dhe korrozionit. Ky lëng mund të përdoret gjithashtu dhe në amortizatorët e disa modeleve “Rolls Royce”.

Benefits

 Low pour point

 Extremely high viscosity index

 Low viscosity at low temperatures

 Neutral behavior towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, FIAT 9.55597, NH 610 A, PSA B71 2710

 

 

 

Packages

1L

Downloads

ZHM

ZH-M Fluid

Përshkrim i produktit

Vaj special hidraulik me bazë minerale për përdorim në amortizatorët hidraulik, grupin e timonit dhe sistemet e frenimit. Kombinimi i seleksionuar i aditivëve ofron një mbrojtie të sigurtë ndaj konsumit dhe vjetërimit, si dhe nje stabilitet të shkëlqyer ndaj oksidimit. KAPPA ZH-M është zhvilluar për përdorim në temperatura nga -40°C deri 100°C, në grupet e timonit, akset e pasme të drejtimit, stabilizatorët hidro pneumatik, amortizatorët dhe sistemet qëndrore hidraulike te automjeteve.

Benefits

 Very high viscosity index

 Reliable wear and ageing protection

 Exellent oxidation stability

 Neutral to seal agents

Specifications/Approvals

DIN 51524 T2, ISO 7308

 

 

 

 

Packages

1L

Downloads

SPECIAL PRODUCTS

PSF Power Steering Fluid

Product Description

Hydraulic Special Fluid made from hydrocracked  base oils with addition of polialfaolefine and application of a special complex additives. Especially formulated to suit most power steering systems of Asian, American and European vehicles. The unique formulation keep power steering units clean and reduce wear and valve noise over a wide temperature range.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

Honda PSF, Toyota PSF EH, Hyundai PSF-3,KIA PSF-III, Nissan PSF II, Subaru PSF, Mazda PSF

Packages

1L

Downloads

GPSF Green Power Steering Fluid

Product Description

Special green color fluid specifically designed in power steering of VW, Audi, Seat and Skoda. Formulated to protect pump parts and dispersing system where the reservoir of these vehicles it is specifically designed for green-color fluid.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, DIN 51524 Part 2, VW TL 521 46, G00400M2, MB 343.0, Audi, Seat, Skoda, Jaguar, Porsche, Saab, Volvo

Packages

1L

Downloads

LHM Fluid

Product Description

Special green color mineral fluid for hydraulic brake  circuits and suspension systems, especially for Citroen models. The special additives ensure extreme fluidity at low temperatures and exellent rust and corrosion protection. It can also be used in suspensions on  some Rolls Royce models.

Benefits

 Low pour point

 Extremely high viscosity index

 Low viscosity at low temperatures

 Neutral behavior towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, FIAT 9.55597, NH 610 A, PSA B71 2710

Packages

1L

Downloads

ZH-M Fluid

Product Description

Special mineral fluid for hydraulic support of leveling, steering & brake systems. The selected combination of additives ensures reliable wear and ageing protection, exellent oxidation stability. KAPPA ZH-M is developed for use in a temperature range between -40°C and 100°C in power steering, rear axle steering, hydro pneumatic suspension, shock absorbers and central hydraulic systems of vehicles.

Benefits

 Very high viscosity index

 Reliable wear and ageing protection

 Exellent oxidation stability

 Neutral to seal agents

Specifications/Approvals

DIN 51524 T2, ISO 7308

Packages

1L

Downloads

PSF

PSF Power Steering Fluid

Product Description

Hydraulic Special Fluid made from hydrocracked  base oils with addition of polialfaolefine and application of a special complex additives. Especially formulated to suit most power steering systems of Asian, American and European vehicles. The unique formulation keep power steering units clean and reduce wear and valve noise over a wide temperature range.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

Honda PSF, Toyota PSF EH, Hyundai PSF-3,KIA PSF-III, Nissan PSF II, Subaru PSF, Mazda PSF

Packages

1L

Downloads

GPSF

GPSF Green Power Steering Fluid

Product Description

Special green color fluid specifically designed in power steering of VW, Audi, Seat and Skoda. Formulated to protect pump parts and dispersing system where the reservoir of these vehicles it is specifically designed for green-color fluid.

Benefits

 Extremely low pour point

 Improved viscosity and coefficient of friction behaviour

 Very good foaming properties

 Neutral behaviour towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, DIN 51524 Part 2, VW TL 521 46, G00400M2, MB 343.0, Audi, Seat, Skoda, Jaguar, Porsche, Saab, Volvo

Packages

1L

Downloads

LHM

LHM Fluid

Product Description

Special green color mineral fluid for hydraulic brake  circuits and suspension systems, especially for Citroen models. The special additives ensure extreme fluidity at low temperatures and exellent rust and corrosion protection. It can also be used in suspensions on  some Rolls Royce models.

Benefits

 Low pour point

 Extremely high viscosity index

 Low viscosity at low temperatures

 Neutral behavior towards sealing materials

Specifications/Approvals

ISO 7308, FIAT 9.55597, NH 610 A, PSA B71 2710

Packages

1L

Downloads

ZHM

ZH-M Fluid

Product Description

Special mineral fluid for hydraulic support of leveling, steering & brake systems. The selected combination of additives ensures reliable wear and ageing protection, exellent oxidation stability. KAPPA ZH-M is developed for use in a temperature range between -40°C and 100°C in power steering, rear axle steering, hydro pneumatic suspension, shock absorbers and central hydraulic systems of vehicles.

Benefits

 Very high viscosity index

 Reliable wear and ageing protection

 Exellent oxidation stability

 Neutral to seal agents

Specifications/Approvals

DIN 51524 T2, ISO 7308

Packages

1L

Downloads