G13 ANTIFREEZE

G13 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Përshkrim i produktit

Lëng kundër ngrirjes i koncentruar i fortifikuar me një kombinim shumë të efektshëm të inhibitorëve. Ai kombinon etilen glikol / glicerinë dhe shtesa të zgjatura të jetës për të siguruar mbrojtje të shkëlqyeshme korrozioni dhe mbinxehjeje për sistemet e ftohjes, sidomos për motorët e aluminit. Pa fosfat ose amine.

Benefits

 Excellent corrosion and overheating protection

 Free of phosphate or amines

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 J (G13),
BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

G13 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Përshkrim i produktit

Lëng kundër ngrirjes i koncentruar i fortifikuar me një kombinim shumë të efektshëm të inhibitorëve. Ai kombinon etilen glikol / glicerinë dhe shtesa të zgjatura të jetës për të siguruar mbrojtje të shkëlqyeshme korrozioni dhe mbinxehjeje për sistemet e ftohjes, sidomos për motorët e aluminit. Pa fosfat ose amine.

Benefits

 Excellent corrosion and overheating protection

 Free of phosphate or amines

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 J (G13),
BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

G13

G13 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Concentrated antifreeze liquid fortified with a highly effective combination of inhibitors. It combines ethylene glycol/glycerine and extended life additves to ensure excellent corrosion and overheating protection for the cooling systems especially aluminum engines . Free of phosphate or amines.

Benefits

 Excellent corrosion and overheating protection

 Free of phosphate or amines

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 J (G13),
BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

G13 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Concentrated antifreeze liquid fortified with a highly effective combination of inhibitors. It combines ethylene glycol/glycerine and extended life additves to ensure excellent corrosion and overheating protection for the cooling systems especially aluminum engines . Free of phosphate or amines.

Benefits

 Excellent corrosion and overheating protection

 Free of phosphate or amines

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 J (G13),
BENTLEY, BUGATTI, LAMBORGHINI

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

G12 ANTIFREEZE

G12

G12 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Përshkrim i produktit

Lëng kundër ngrirjes plotësisht i përqëndruar. Me aditivët e fuqishëm anti korrozive mbron shkëlqyeshëm sistemin e ftohjes, vecanërisht motorrat e aluminit kundër acarit, ndryshkut dhe mbinxehjes. Nuk përmban nitrate, fosfate apo amine. Shton jetëgjatësinë e motorrit duke ruajtur pjesët metalike dhe plastike.

Benefits

 Total biodegradability

 Improved stability during storage

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4656/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 D/F (G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, DAF 74002,OPEL GM QL 130100/6277M,FORD WSS M97B49-A/M97B44-D,CHYSLER MS 9176,RENAULT 41-01-00 ,John Deere H24B1/ C1

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

G12 READY ANTIFREEZE - 40 °C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

G12 READY ANTIFREEZE - 20 °C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -20 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

G12 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Përshkrim i produktit

Lëng kundër ngrirjes plotësisht i përqëndruar. Me aditivët e fuqishëm anti korrozive mbron shkëlqyeshëm sistemin e ftohjes, vecanërisht motorrat e aluminit kundër acarit, ndryshkut dhe mbinxehjes. Nuk përmban nitrate, fosfate apo amine. Shton jetëgjatësinë e motorrit duke ruajtur pjesët metalike dhe plastike.

Benefits

 Total biodegradability

 Improved stability during storage

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4656/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 D/F (G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, DAF 74002,OPEL GM QL 130100/6277M,FORD WSS M97B49-A/M97B44-D,CHYSLER MS 9176,RENAULT 41-01-00 ,John Deere H24B1/ C1

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

-40

G12 READY ANTIFREEZE - 40 °C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

-20

G12 READY ANTIFREEZE - 20 °C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -20 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

G12 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Totally concentrated antifreeze liquid. With powerfully anti-corrosive additives protects excellently the cooling systems especially aluminum engines against frosting, rust & overheating. Free of nitrate, phosphate or amine. Extends engine life protecting metal & plastic parts.

Benefits

 Total biodegradability

 Improved stability during storage

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4656/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 D/F (G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, DAF 74002,OPEL GM QL 130100/6277M,FORD WSS M97B49-A/M97B44-D,CHYSLER MS 9176,RENAULT 41-01-00 ,John Deere H24B1/ C1

 

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

G12 READY ANTIFREEZE - 40 °C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Especially indicated for modern aluminium engines. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -40 ⁰C

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

G12 READY ANTIFREEZE - 20 °C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Especially indicated for modern aluminium engines. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -20 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

G12 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Totally concentrated antifreeze liquid. With powerfully anti-corrosive additives protects excellently the cooling systems especially aluminum engines against frosting, rust & overheating. Free of nitrate, phosphate or amine. Extends engine life protecting metal & plastic parts.

Benefits

 Total biodegradability

 Improved stability during storage

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4656/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 D/F (G12+), MB 325.3, MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, DAF 74002,OPEL GM QL 130100/6277M,FORD WSS M97B49-A/M97B44-D,CHYSLER MS 9176,RENAULT 41-01-00 ,John Deere H24B1/ C1

 

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

-40

G12 READY ANTIFREEZE - 40 °C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Especially indicated for modern aluminium engines. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -40 ⁰C

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

-20

G12 READY ANTIFREEZE - 20 °C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Especially indicated for modern aluminium engines. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -20 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

G11 ANTIFREEZE

G11

G11 PURO ANTIFREEZE

Përshkrim i produktit

Lëng antingrirës i përqëndruar për të siguruar një mbrojtje të motorrit ndaj korrozionit në temperatura të ulta dhe të larta. Për të arritur nivelin e duhur të mbrojties ndaj ngrirjes të kërkuar nga prodhuesit e mjeteve, hollohet me ujë të pastër sipas tabelës së përcaktuar.

Benefits

 Very good freezing protection

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 C (G11), MB 325.0, MAN 324 NF, FORD WSS M97B49-A/M97B44-C, OPEL GM QL 131000/GM1899M/GM1825M, John Deere H24B1/ C1

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

G11 READY ANTIFREEZE -40°C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

G11 READY ANTIFREEZE -20°C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -20 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

G11 PURO ANTIFREEZE

Përshkrim i produktit

Lëng antingrirës i përqëndruar për të siguruar një mbrojtje të motorrit ndaj korrozionit në temperatura të ulta dhe të larta. Për të arritur nivelin e duhur të mbrojties ndaj ngrirjes të kërkuar nga prodhuesit e mjeteve, hollohet me ujë të pastër sipas tabelës së përcaktuar.

Benefits

 Very good freezing protection

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 C (G11), MB 325.0, MAN 324 NF, FORD WSS M97B49-A/M97B44-C, OPEL GM QL 131000/GM1899M/GM1825M, John Deere H24B1/ C1

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

-40

G11 READY ANTIFREEZE -40°C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

-20

G11 READY ANTIFREEZE -20°C

Përshkrim i produktit

Përzierje e gatëshme antingrirës për tu përdorur në radiatorët e makinave dhe në të gjithë sistemet e tjerë ftohës. Ofron një stabilitet të qëndrueshëm ndaj papastërtive, korrozionit dhe ndryshkut. Garanton mbrojtje ndaj ngrirjes deri në -20 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

G11 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Concentrated liquid to ensure engine protection against corrozion in high/low temperatures. To achieve the grade required from the manufacturer, it mixes with fresh water according to the table of contents.

Benefits

 Very good freezing protection

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 C (G11), MB 325.0, MAN 324 NF, FORD WSS M97B49-A/M97B44-C, OPEL GM QL 131000/GM1899M/GM1825M, John Deere H24B1/ C1

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

G11 READY ANTIFREEZE -40°C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

G11 READY ANTIFREEZE -20°C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

G11 CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Concentrated liquid to ensure engine protection against corrozion in high/low temperatures. To achieve the grade required from the manufacturer, it mixes with fresh water according to the table of contents.

Benefits

 Very good freezing protection

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Improved protection of the cooling system from corrosion

Specifications/Approvals

ASTM D 3306/4985,SAE J1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA/PORSCHE TL 774 C (G11), MB 325.0, MAN 324 NF, FORD WSS M97B49-A/M97B44-C, OPEL GM QL 131000/GM1899M/GM1825M, John Deere H24B1/ C1

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

-40

G11 READY ANTIFREEZE -40°C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

-20

G11 READY ANTIFREEZE -20°C

Product Description

Ready antifreeze for use in automotive radiators and other cooling systems. Offers unchallenging stability against dirt, corrosion & rust. It ensures freezing protection up to -40 ⁰C.

Benefits

 Very good antifoaming properties

 Outstanding stability

 Increased resistance to wear in cooling circuits

 Very good rust and corrosion protection

Specifications/Approvals

SAE J-1034, ASTM D 3306/ 89, BS 9580 : 1992

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

HD ANTIFREEZE

HD

HD PURO ANTIFREEZE

Product Description

Monoethylen glycol based antifreeze fortified with nitrite and molybdate additives. The power full inhibitors provide extended service life and maximum protection for aluminum, steel, cast iron, copper, brass and solder alloys in extreme temperatures and operating conditions.Suitable for use in mixed flleet vehicles, on-road, off-road and stationary applications

Benefits

 Very good freezing protection for Heavy Duty engines

 Free aminies and phosphates

 Excellent rust and corrosion protection

 Improved protection of all types of engines

Specifications/Approvals

MAN 324,MERCEDES DBL 325,DETROIT DIESEL SE 298, LAND ROVER CS, MTU 5048, VOLVO SAAB SCANIA 6901,NEW HOLLAND WSN-M97B18-D,IVECO 18-1830,JOHN DEER HD 24, CAT EC-1,NAVISTAR B1 TYPE III,CUMMINS CES 14603

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

HD PURO ANTIFREEZE

Product Description

Monoethylen glycol based antifreeze fortified with nitrite and molybdate additives. The power full inhibitors provide extended service life and maximum protection for aluminum, steel, cast iron, copper, brass and solder alloys in extreme temperatures and operating conditions.Suitable for use in mixed flleet vehicles, on-road, off-road and stationary applications

Benefits

 Very good freezing protection for Heavy Duty engines

 Free aminies and phosphates

 Excellent rust and corrosion protection

 Improved protection of all types of engines

Specifications/Approvals

MAN 324,MERCEDES DBL 325,DETROIT DIESEL SE 298, LAND ROVER CS, MTU 5048, VOLVO SAAB SCANIA 6901,NEW HOLLAND WSN-M97B18-D,IVECO 18-1830,JOHN DEER HD 24, CAT EC-1,NAVISTAR B1 TYPE III,CUMMINS CES 14603

 

 

 

Packages

1L 10Kg 20Kg 230Kg

Downloads

HD CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Monoethylen glycol based antifreeze fortified with nitrite and molybdate additives. The power full inhibitors provide extended service life and maximum protection for aluminum, steel, cast iron, copper, brass and solder alloys in extreme temperatures and operating conditions.Suitable for use in mixed flleet vehicles, on-road, off-road and stationary applications

Benefits

 Very good freezing protection for Heavy Duty engines

 Free aminies and phosphates

 Excellent rust and corrosion protection

 Improved protection of all types of engines

Specifications/Approvals

MAN 324,MERCEDES DBL 325,DETROIT DIESEL SE 298, LAND ROVER CS, MTU 5048, VOLVO SAAB SCANIA 6901,NEW HOLLAND WSN-M97B18-D,IVECO 18-1830,JOHN DEER HD 24, CAT EC-1,NAVISTAR B1 TYPE III,CUMMINS CES 14603

 

 

 

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads

CONCENTRATE

HD CONCENTRATE ANTIFREEZE

Product Description

Monoethylen glycol based antifreeze fortified with nitrite and molybdate additives. The power full inhibitors provide extended service life and maximum protection for aluminum, steel, cast iron, copper, brass and solder alloys in extreme temperatures and operating conditions.Suitable for use in mixed flleet vehicles, on-road, off-road and stationary applications

Benefits

 Very good freezing protection for Heavy Duty engines

 Free aminies and phosphates

 Excellent rust and corrosion protection

 Improved protection of all types of engines

Specifications/Approvals

MAN 324,MERCEDES DBL 325,DETROIT DIESEL SE 298, LAND ROVER CS, MTU 5048, VOLVO SAAB SCANIA 6901,NEW HOLLAND WSN-M97B18-D,IVECO 18-1830,JOHN DEER HD 24, CAT EC-1,NAVISTAR B1 TYPE III,CUMMINS CES 14603

 

 

 

Packages

1L 10Kg

20Kg 230Kg

Downloads